Sårbarhet i VMwareprodukter

Här är en sammanfattning av säkerhetsaviseringen från Broadcom Support:

Aviseringsnummer: VMSA-2024-0011 Produkter påverkade:

 • VMware ESXi
 • Workstation
 • Fusion
 • vCenter Server

Sårbarheter som åtgärdas:

 • CVE-2024-22273: En sårbarhet som påverkar VMware ESXi, Workstation, Fusion och vCenter Server.
 • CVE-2024-22274: En annan sårbarhet som åtgärdas i samma produkter.
 • CVE-2024-22275: Ännu en sårbarhet som har åtgärdats.

För mer detaljerad information kan du besöka Broadcom Support Portal. Där hittar du den fullständiga aviseringen.

VMware by Broadcom: Fortsatt förenkling och optimering

I en nyligen publicerad artikel diskuterar Broadcom hur de genom VMware förenklar och moderniserar sina produkter och marknadsstrategier. Genom att reducera 8000 olika artikelnummer till fyra huvudprodukter och erbjuda tre effektiva vägar till marknaden, inklusive en för hanterade molnlösningar via molntjänstleverantörer (CSPs), strävar de efter att skapa en smidigare kundupplevelse.

VMware forstätter förenkla

Förenklade Vägar och Lösningar

Broadcoms nya CSP-program, VMware Cloud Foundation (VCF), ger kunder möjlighet att köra applikationer på en virtuell privat molnplattform utan att behöva egen infrastruktur. Detta program gynnar både stora och små kunder genom att erbjuda en alternativ modell till den offentliga molntjänsten. Genom att övergå till en förenklad lösning utan att ändra CSP-partners möjligheter, vill Broadcom skapa en sömlös molnupplevelse och underlätta hybridmoln-möjligheter genom licensportabilitet.

Partnerskapsmodeller och Stöd

Broadcom Advantage Partnership Program erbjuder tre partnerskapsnivåer:

 • Pinnacle Partners: För kunder med höga tekniska krav och global räckvidd.
 • Premier Partners: För nationella eller regionala kunder med specifika marknadsbehov.
 • Registered Partners: För partners som köper och erbjuder VCF genom Pinnacle eller Premier partners.

Programmet erbjuder också administrativt stöd genom VMware Cloud Commerce Manager (CCM) för att underlätta för partners.

Uppdateringar för Mindre CSPs

För de minsta CSPs har Broadcom utökat tillgången till VCSP-programmet och erbjuder flexibla utträdesmöjligheter för dem som inte vill delta.

Sovereign Cloud

Broadcom har också fokuserat på att erbjuda lösningar för sovereign cloud, som garanterar att data hanteras och lagras inom lokala jurisdiktioner i enlighet med lokala lagar, vilket säkerställer högsta säkerhets- och integritetsnivåer.

Global Tillväxt

Broadcom rapporterar en betydande tillväxt i antalet partners globalt, med över 90 Pinnacle VCSPs, 50 Sovereign Cloud-partners och mer än 390 Premier VCSPs, vilket visar på kundernas uppskattning för de förenklade produkterna och marknadsstrategierna.

Läs mer på VMware News.

Broadcom lanserar avtal för Value-Added OEM Solutions

Idag meddelar VMware by Broadcom att man ingått nya avtal med DellHewlett Packard Enterprise (HPE) och Lenovo för att leverera lösningar byggda på VMware Cloud Foundation. Dessutom kommer man att fortsätta att utveckla fler partnerskap. Alla dessa partners lösningar kommer att levereras genom Broadcom Advantage Program for Authorized Value-Add OEM (VAO) partners. Programmet är utformat för att erbjuda integrerade, färdiga lösningar som accelererar kundernas digitala transformationsresa och specifikt förbättrar deras molnupplevelse on-premises.

Broadcom inser att VAO-partners spelar en avgörande roll i att utveckla och leverera samutvecklade erbjudanden, integrera VMware-programvara med sina differentierade kapaciteter och erbjuda en sömlös, enhetlig lösning och upplevelse för gemensamma kunder. Broadcom Advantage Program for VAO-partners är utformat för att stärka ett saminnovationsprogram med partners och leverera integrerade lösningar baserade på VMware Cloud Foundation (VCF).

VMware Cloud Foundation: Den bästa prenumerationbaserade privata molnlösningen för innovation

Broadcoms strategi är att driva adoptionen av VCF som den bästa prenumerationbaserade privata molnlösningen för våra kunders innovation. Lösningen levererar skalan och smidigheten hos offentlig moln med säkerheten, motståndskraften och prestandan hos privat moln för alla moderna och traditionella applikationer. VCF hjälper organisationer att modernisera sin infrastruktur med den bästa möjliga totala ägandekostnaden. Den möjliggör en självbetjäningsupplevelse för utvecklare, vilket resulterar i ökad produktivitet, och ger företagsklassad motståndskraft och säkerhet för att skydda arbetsbelastningar och infrastruktur från cyberhot eller katastrofevenemang. Man har nu levererat en förenklad portfölj där alla VMwares kärnteknologier har konsoliderats i VCF som en enda integrerad produkt. Som ett resultat kan VMware leverera innovation snabbare genom integrationen av VCF med VAO-partners unika hårdvarusystem, mjukvara och tjänster, vilket ger verkligt differentierade, färdiga privata molnlösningar.

Samutvecklade erbjudanden: Leverera kunderna en överlägsen molnupplevelse

Målet är att leverera VCF genom en rik portfölj av samutvecklade erbjudanden med VAO-partners. Gemensamma kunder kommer att njuta av en sömlös upplevelse genom tät integration av VCF med VAO-partnerns differentierade teknologier och tjänster för att möjliggöra full stack-implementering, drift, hantering, orkestrering, övervakning, diagnostik, support och livscykelshantering, allt levererat av en enda leverantör. VAO-partnerlösningarna är:

Sårbarhet i Veeam Recovery Orchestrator (CVE-2024-29855)

Upptäckt sårbarhet

Veeam har nyligen identifierat en kritisk sårbarhet (CVE-2024-29855) i Veeam Recovery Orchestrator (VRO) version 7.0.0.337. Denna sårbarhet tillåter en angripare att få administrativ åtkomst till VRO-webbgränssnittet om de känner till användarnamnet och rollen för ett konto med en aktiv VRO UI-access-token.

Severity: Critical
CVSS 3.1 Score: 9.0

Lösning

Sårbarheten har åtgärdats i:

 • VRO version 7.1.0.230
 • VRO version 7.0.0.379

För att uppdatera, ladda ner och installera den relevanta patchen via en administrativ kommandotolk eller PowerShell-konsol.

För mer information, besök den fullständiga artikeln här.

Hur man Uppgraderar och Nedgraderar VMware Licensnycklar på Broadcom Support Portal

Att hantera VMware-licensnycklar effektivt är avgörande för att säkerställa efterlevnad och maximera värdet av din mjukvaruinvestering. Här är en guide för att uppgradera eller nedgradera dina VMware-licensnycklar via Broadcom Support Portal.

Viktiga Punkter

 • Uppgraderingar och Nedgraderingar: Endast officiellt släppta versioner kan uppgraderas. Stödda versioner är berättigade till nedgradering om de inte har nått “End of Life”.
 • Kontraktsstatus: Uppgraderingar/nedgraderingar kan inte utföras på utgångna kontrakt.
 • NFR-licenser: Licenser som inte är för återförsäljning (NFR) är begränsade till partnertest, demo och utveckling och kan inte kombineras med icke-NFR-licenser.

Steg-för-Steg Guide

 1. Åtkomst till My Entitlements:
  • Logga in på Broadcom Support Portal.
  • Gå till fliken “My Entitlements”.
 2. Välj Produkt:
  • Välj produkten du vill uppgradera/nedgradera.
  • Klicka på “Entitlement Details”.
 3. Välj Uppgradering/Nedgradering:
  • Från menyn till höger, välj antingen “Upgrade” eller “Downgrade”.
  • Välj licens och specificera antal licenser att uppgradera eller nedgradera, man kan bara välja upp till det antal som står i “Remaining-fältet.
  • Klicka på “Continue” för att slutföra processen.

Felsökningstips

 • Se till att du använder rätt Site ID om du är associerad med flera.
 • Verifiera att nyckeln är kopplad till ett aktivt supportkontrakt.
 • Kontrollera att du har nödvändiga behörigheter för att utföra uppgraderingar eller nedgraderingar.
 • Kontrollera att antalet licenser att uppgradera/nedgradera matchar de tillgängliga licenserna.

Följ dessa steg för att hantera dina VMware-licensnycklar effektivt och säkerställ att din mjukvara alltid är uppdaterad och följer Broadcoms riktlinjer.

För mer detaljerad information, besök den fullständiga artikeln.

Lenovo och Veeam: Moderna lagrings- och backup-lösningar

Lenovo och Veeam har ett partnerskap som kombinerar Lenovos högpresterande lagringshårdvara med Veeams avancerade backup- och återställningsprogramvara för att leverera integrerade, skalbara och effektiva lösningar. Denna samarbete förbättrar dataskyddet, förenklar hanteringen och optimerar prestandan, vilket säkerställer pålitlig och flexibel lagring och backup.

Här är några nyckelfunktioner:

 1. TruScale Backup med Veeam: Integrerar Lenovo ThinkSystem-servrar och lagring med Veeam Backup & Replication, Veeam ONE och Lenovo TruScale-tjänster. Denna kombination erbjuder dataskydd som en tjänst och förenklar on-premises eller co-located implementeringar.
 2. SaaS Workload Protection med Lenovo-servrar och lagring: Med affärskritiska data som nu finns i Microsoft 365-applikationer som Outlook, Teams och SharePoint är det avgörande att säkerställa dess skydd. Lenovo ThinkSystem DE och DM-serier, tillsammans med Veeam Backup för Microsoft 365, erbjuder en lösning som säkrar och skyddar dina data och gör dem lätt återställbara vid dataförlust.
 3. Veeam som Data Protection Provider för Lenovo TruScale: Veeam är den första data protection-partnern som läggs till i TruScale for Data Management-portföljen. Detta partnerskap ger kunder robust och pålitligt dataskydd och förebyggande av dataförlust, vilket framtidssäkrar deras verksamhet när de digitaliserar. Veeam erbjuder även “pay-as-you-go” Backup-as-a-Service (BaaS) via Lenovo Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-plattformen.

Sammanfattningsvis ger Lenovo och Veeam tillsammans branschledande lösningar för applikations- och dataskydd, med kraftfulla ransomware-återställningsfunktioner över datacenter, edge och moln. Dessa integrerade lösningar förbättrar den digitala motståndskraften och säkerställer kontinuitet i verksamheten. Om du vill veta mer om dessa lösningar kan du besöka Veeams webbplats.

Veeam lanserar säker molnlagring med Veeam Data Cloud Vault

Veeam Software, ledande inom dataskydd och återställning efter ransomware, har introducerat Veeam Data Cloud Vault. Detta är en molnbaserad lagringstjänst som möjliggör säker förvaring av backup-data inte bara utanför företagets lokaler, utan även i ett alltid oföränderligt och krypterat format. Det ger ytterligare skyddslager för kritisk information. Tjänsten är byggd på Microsoft Azure och integrerad i Veeam Backup & Replication. Genom Veeam Data Cloud Vault kan företag lagra, hantera och komma åt data utan att behöva designa, implementera eller hantera moln- eller fysisk lagringsinfrastruktur. Tjänsten är prissatt förutsägbart och skalar enkelt efter behov över tid. Dessutom erbjuder den tillförlitlighet och katastrofåterställningsfunktioner från molnlagringsleverantören. Veeam Data Cloud Vault är specifikt utformat för att ge Veeam Data Platform-användare den säkra molnlagring som behövs för backup. Oavsett om du vill skriva Veeam Data Platform-backuper direkt till Veeam Data Cloud Vault eller komplettera lokal lagring som en del av en 3-2-1-1-0-backupstrategi, är Veeam Data Cloud Vault:

 • Säker: Skydda data med noll förtroende för molnlagring.
 • Enkel att använda: Eliminera huvudvärken med att arkitektera infrastruktur och hantera oförutsägbara molnkostnader.
 • Prissatt förutsägbart: Erbjuder en prenumerationsmodell med tydlig prissättning.
 • Krypterad och oföränderlig: Säkerställ att data är skyddad och oföränderlig.

Licensportabilitet för VMware Cloud Foundation på Azure VMware Solution

Microsoft och Broadcom har ett nära partnerskap och har arbetat tillsammans under många år för att stödja gemensamma kunder. Nu utökar de sitt samarbete genom att erbjuda stöd för licensportabilitet för VMware Cloud Foundation (VCF) på Azure VMware Solution. Här är några viktiga punkter:

 1. Licensportabilitet: Med förbättrad licensportabilitet för kunder med berättigade VMware Cloud Foundation-licenser kommer kunderna att kunna köpa prenumerationer för den nya VMware Cloud Foundation-programvaran och ha fullständig rörlighet till och från sin lokala miljö till Azure VMware Solution. VMware-kunder som redan har köpt och börjat implementera den nya VMware Cloud Foundation kommer att kunna överföra det återstående värdet av en befintlig prenumeration till Azure VMware Solution. Dessutom kommer kunderna att kunna flytta sin VMware Cloud Foundation-prenumeration mellan lokala miljöer och Azure VMware Solution när deras behov och krav utvecklas över tiden. Kunden behåller rättigheterna till sin programvaruprenumeration när de flyttar sin VMware Cloud Foundation-prenumeration till Azure VMware Solution.
 2. Azure VMware Solution: Detta är en helt hanterad VMware-miljö som drivs och stöds av Microsoft. Kunden kan migrera sina VMware-arbetslaster till Azure utan större ändringar. Lösningen finns tillgänglig i 33 regioner över hela världen och erbjuder skalbarhet och hög prestanda.
 3. Integration med Azure-tjänster: Arbetslaster som körs på Azure VMware Solution kan integreras med Azure:s portfölj av över 200 molntjänster. Detta möjliggör innovation, djupare insikter från data med avancerade AI-tjänster och modernisering av affärsapplikationer.
 4. VMware Cloud Foundation: Detta är en privat molnplattform som är flexibel och integrerad över olika molnslutpunkter. Genom att köra VCF på Azure får kunderna en högt optimerad molnmodell med skala och smidighet från offentlig moln och säkerhet och prestanda från privat moln.
 5. Planerad tillgänglighet: Licensportabilitet för VMware Cloud Foundation till Azure VMware Solution kommer att vara tillgänglig senare i år. Om du är intresserad är det en bra tid att kontakta ditt kontoteam eller Microsoft-partner för att börja planera din övergång.

Källa: Microsoft and Broadcom to support license portability for VMware Cloud Foundation on Azure VMware Solution.

Sårbarhet i Veeam Agent for Windows

Veeam Agent for Microsoft Windows Vulnerability (CVE-2024-29853) är en allvarlig sårbarhet som har upptäckts i Veeam Agent for Microsoft Windows. Låt mig ge dig en detaljerad sammanfattning:

Uppgradering av fristående vs managerad Veeam Agent-installation

När det gäller Veeam Agent for Microsoft Windows (VAW) finns det två huvudsakliga driftlägen: antingen fristående eller managerad. Om VAW hanteras av Veeam Backup & Replication (VBR) eller Veeam Service Provider Console (VSPC) måste VAW-installationen uppgraderas av den server som hanterar den. Att direkt uppgradera en VAW-installation som VBR hanterar kan leda till kompatibilitetsproblem om den installerade VAW-versionen är högre än vad VBR-programvaran förväntar sig.

Här är några riktlinjer för uppgradering:

 1. Fristående driftläge (utan koppling mot VBR eller Cloud Connect-repository):
  • I detta läge kan VAW uppgraderas direkt på den dator där den är installerad.
 2. Fristående driftläge (med koppling mot VBR eller Cloud Connect-repository):
  • Om VAW är konfigurerad för fristående driftläge men kopplat mot ett VBR- eller Cloud Connect-repositort måste mål-VBR eller Cloud Connect-installationen uppgraderas till en version som stöder den nya VAW-versionen innan VAW uppgraderas direkt.
 3. Managerat driftläge (VBR hanterar VAW):
  • Om en VBR-server hanterar VAW måste du först uppgradera VBR och sedan uppgradera de hanterade VAW-installationerna.
 4. Managerat driftläge (VSPC hanterar VAW):
  • Om en VSPC-server hanterar VAW måste VAW-installationen uppgraderas via VSPC-konsolen.

Sårbarhet i Veeam Service Provider Console

Veeam Service Provider Console Vulnerability (CVE-2024-29212) är en kritisk sårbarhet som har upptäckts i Veeam Service Provider Console (VSPC). Denna sårbarhet påverkar inte andra Veeam-produkter, såsom Veeam Backup & Replication, Veeam Agent for Microsoft Windows eller Veeam ONE. Låt mig ge dig en detaljerad sammanfattning:

 • Sårbarhetsdetaljer: Sårbarheten uppstår på grund av en osäker deserialiseringsmetod som används av Veeam Service Provider Console-servern i kommunikationen mellan förvaltningsagenten och dess komponenter. Under vissa förhållanden är det möjligt att utföra fjärrkörning av kod (Remote Code Execution, RCE) på VSPC-servermaskinen. Detta är allvarligt och har tilldelats en CVSS v3.1-poäng på 9.9.
 • Lösning: Veeam har släppt uppdateringar för att åtgärda sårbarheten. Om du använder Veeam Service Provider Console-version 7.0 eller 8.0, rekommenderas du starkt att uppdatera till den senaste kumulativa patchen. För de som använder äldre, icke-supporterade versioner bör uppgradera till den senaste versionen av Veeam Service Provider Console.

Uppgradera till senaste version av Veeam Service Provider Console:

Veeam Service Provider Console v8:
https://www.veeam.com/kb4509

Veeam Service Provider Console v7:
https://www.veeam.com/kb4441