VMware vSphere 5.1 uppdatering släppt

Äntligen har VMware släppt en uppdatering till vSphere 5.1 som löser en del problem som irriterat oss.
En av de första sakerna jag lägger märke till är att nu är äntligen Windows Server 2012 supporterat att köra vCenter på, dessutom stöds även MS SQL 2012 som DB.

Ett annat problem som gäckat oss är omdöpning av virtuella maskiner, i sig inget problem eftersom man under lång tid kunnat döpa om en virtuell maskin (Display name) utan att det påverkar miljön. Problemet ligger i att ”Display name” inte propageras ner till katalog- och filnamn för den virtuella maskinen vilket i en förlängning kan försvåra en eventuell felsökning. Om man förlitar sig på ”Display name” när man felsöker en virtuell maskin som blivit omdöpt och försöker hitta relaterade filer på VMFS datastore så hittar man inte en katalog som stämmer överens namnmässigt. En lösning finns nu åter igen i update 1 för vSphere 5.1 där man helt enkelt kan göra en storage vmotion för att synkronisera namnen på katalog och display name – MEN det kräver att man i advanced settings på vCenter sätter provisioning.relocate.enlabeRename till True.

När vi ändå är inne på VMFS så innehåller update 1 även en förändring på VMFS Heap Size där man nu kan växa Heap Size till 640 MB jämfört med 256 MB tidigare. Detta minimerar eventuella problem att starta upp virtuella maskiner då många, stora virtuella hårddiskfiler är öppna.

I samband med vSphere 5.1 uppdateringen har VMware även släppt uppdatering för SRM och vSphere Replication, både är nu uppe i version 5.1.1