VMware Cloud Foundation 5.2: Nyheter och Förbättringar

VMware har nyligen lanserat den senaste versionen av VMware Cloud Foundation, vilket erbjuder en robust och skalbar lösning för att bygga och driva hybridmoln och AI-infrastruktur. Den nya uppdateringen har flera spännande funktioner som förbättrar både prestanda och flexibilitet.

AI-Redo Infrastruktur med NVIDIA

En av de mest framstående funktionerna i den nya versionen är integrationen med NVIDIA AI Enterprise. Detta möjliggör snabbare och effektivare hantering av AI och maskininlärningsarbetsbelastningar. NVIDIA AI Enterprise inkluderar verktyg och ramverk som PyTorch och TensorFlow, som enkelt kan distribueras och hanteras i VMware-miljöer. Detta innebär att företag kan utnyttja kraften i NVIDIA GPU

för att accelerera sina AI-projekt och minska tiden till marknad för nya applikationer​ (VMware Blogs)​.

Förbättrad Hantering och Automatisering

Administratörer kan nu dra nytta av en mer automatiserad och flexibel hantering av infrastrukturresurser. Med VMware Cloud Foundation kan de enkelt distribuera, konfigurera och hantera både VM och Kubernetes-kluster som använder NVIDIA GPU

. Denna förbättrade hantering gör det möjligt att maximera utnyttjandet av resurser och säkerställa optimal prestanda för alla arbetsbelastningar​ (VMware Blogs)​.

Flexibel Resursallokering

En annan nyhet är möjligheten att dela och partitionera GPU-resurser mellan flera virtuella maskiner eller Kubernetes-arbetarnoder. Detta möjliggör högre resursutnyttjande och bättre skalbarhet, vilket är avgörande för att hantera olika AI- och dataanalysapplikationer samtidigt. Administratörer kan nu konfigurera olika vGPU-profiler som utvecklare och dataforskare kan använda efter behov, vilket ökar flexibiliteten och effektiviteten i arbetsflödena​ (VMware Blogs)​.

Sammanfattning

Den senaste uppdateringen av VMware Cloud Foundation gör det enklare och mer kostnadseffektivt för företag att bygga och driva AI-infrastruktur. Genom integrationen med NVIDIA AI Enterprise kan organisationer nu bättre utnyttja sina GPU-resurser och accelerera sina AI- och ML-projekt. För mer information om de nya funktionerna och hur de kan förbättra din IT-miljö, besök VMware officiella blogg och dokumentationssida​ (VMware Blogs)​.

Nyheter i vSAN 8 Update 3

VMware har nyligen tillkännagett tillgängligheten av vSAN 8 Update 3, vilket innebär flera spännande uppdateringar för att förbättra funktionalitet, flexibilitet och skydd i moderna datacenter.

Flexibla topologier

En av de mest framträdande funktionerna i denna uppdatering är integrationen av utökade kluster för vSAN Express Storage Architecture inom VMware Cloud Foundation (VCF). Detta gör det möjligt för användare att sträcka ut en vSAN-kluster från en enskild datacenterplats till två platser inom VCF-plattformen, vilket ökar tillgängligheten och balanserar belastningen mellan olika sajter​ (VMware)​.

Förbättrad dataskydd

vSAN Data Protection för vSAN ESA erbjuder avancerade nivåer av dataskydd och flexibilitet med förbättrad hantering av snapshots. Administratörer kan enkelt skydda och återställa virtuella maskiner (VMs) från incidenter som oavsiktlig radering eller ransomware-attacker. Detta inkluderar skapande och hantering av oföränderliga snapshots från en enhetlig plattform, vilket förbättrar säkerheten och effektiviteten i datacentret​ (VMware)​​ (Virtualization Howto)​.

Nytt Express Storage Architecture

Den nya Express Storage Architecture (ESA) i vSAN 8 är designad för att optimalt utnyttja högpresterande lagringsenheter, vilket ger upp till fyra gånger bättre prestanda jämfört med tidigare versioner. ESA möjliggör också avancerad komprimering, vilket ger upp till fyra gånger bättre komprimeringseffektivitet, och stödjer nu fler filshares per kluster, vilket ökar flexibiliteten och skalbarheten​ (VMware Blogs)​​ (Virtualization Howto)​.

Anpassningsbar RAID-5

Med vSAN 8 Update 3 introducerar VMware en ny adaptiv RAID-5 felkorrigering som är mer intelligent och effektiv. Den anpassar sig automatiskt till klustrets storlek för att maximera både prestanda och dataskydd. Detta innebär att administratörer kan använda RAID-6 för ökad resiliens samtidigt som de behåller prestandanivåer motsvarande RAID-1​(Virtualization Howto)​.

Förbättringar inom kryptering och komprimering

Kryptering och komprimering i ESA sker nu i de övre lagren av vSAN-stacken, vilket minskar CPU-belastningen och nätverkstrafiken. Detta leder till förbättrad säkerhet och prestanda utan att kompromissa med dataskydd och effektivitet​(Virtualization Howto)​.

Med dessa uppdateringar fortsätter VMware att leverera innovativa lösningar som möter dagens och framtidens behov inom hyperkonvergerad infrastruktur. För mer information och detaljer om hur vSAN 8 Update 3 kan förbättra ditt datacenter, besök VMwareofficiella bloggar och tekniska dokumentation.

VMware vSphere 8 Update 3: Initial Availability

Den senaste uppdateringen av VMware vSphere, version 8 Update 3, har nu officiellt nått sin initiala Availability. Denna uppdatering lovar att leverera förbättrad prestanda, säkerhet och hanteringsfunktioner som gör det enklare för organisationer att driva och säkra sina applikationer både i molnet och på plats. Här är en sammanfattning av vad du kan förvänta dig av denna uppdatering.

Förbättrad Prestanda och Effektivitet

vSphere 8 U3 har introducerat flera nya funktioner som syftar till att superladda arbetsbelastningarnas prestanda och förbättra driftseffektiviteten. Några av de mest framstående förbättringarna inkluderar:

 1. Heterogena vGPU-profiler: Administratörer kan nu tilldela olika typer av applikationer till samma fysiska GPU, vilket minskar kostnader och förbättrar GPU-användningen.
 2. Förbättringar i Skyline Health Diagnostics: Integrering med vCenter gör det möjligt för administratörer att enkelt diagnostisera och lösa problem utan att behöva kontakta supporten, vilket sparar tid och ökar tillgängligheten​(VMware Blogs)​​ (VMware Blogs)​.

Säkerhetsförbättringar

Säkerheten i vSphere 8 U3 har också förstärkts med flera nya funktioner:

 1. Okta Federated Identity Management: Utökat stöd för Okta gör att administratörer kan logga in på både vCenter och NSX Manager med en enda autentisering, vilket ökar både effektivitet och säkerhet.
 2. Stöd för Fault Tolerance med vTPM: Säkerställer kontinuerlig tillgänglighet för virtuella maskiner som använder vTPM-moduler, vilket är avgörande för verksamhetskritiska miljöer​ (The Cloud Platform Tech Zone)​​ (VMware Blogs)​.

Nyheter inom Livscykelhantering

Livscykelhantering har också förbättrats i denna uppdatering med snabbare uppdateringar och mindre driftstopp:

 1. Quick Boot med TPM 2.0: Nu kan TPM 2.0 användas utan att behöva inaktiveras för Quick Boot, vilket minskar tiden för uppdateringar och eliminerar säkerhetsluckor under processen​ (VMware Blogs)​.

Slutord

vSphere 8 U3 representerar ett stort steg framåt för VMware med fokus på att förbättra prestanda, säkerhet och driftseffektivitet. Med dessa uppdateringar kan organisationer dra nytta av en stabilare och mer effektiv IT-infrastruktur, vilket stödjer både traditionella och moderna applikationer. För mer detaljerad information och för att ladda ner uppdateringen, besök VMwares officiella blogg och dokumentationssida​ (VMware Blogs)​​ (The Cloud Platform Tech Zone)​​ (VMware Blogs)​.

Sårbarhet i VMwareprodukter

Här är en sammanfattning av säkerhetsaviseringen från Broadcom Support:

Aviseringsnummer: VMSA-2024-0011 Produkter påverkade:

 • VMware ESXi
 • Workstation
 • Fusion
 • vCenter Server

Sårbarheter som åtgärdas:

 • CVE-2024-22273: En sårbarhet som påverkar VMware ESXi, Workstation, Fusion och vCenter Server.
 • CVE-2024-22274: En annan sårbarhet som åtgärdas i samma produkter.
 • CVE-2024-22275: Ännu en sårbarhet som har åtgärdats.

För mer detaljerad information kan du besöka Broadcom Support Portal. Där hittar du den fullständiga aviseringen.

VMware by Broadcom: Fortsatt förenkling och optimering

I en nyligen publicerad artikel diskuterar Broadcom hur de genom VMware förenklar och moderniserar sina produkter och marknadsstrategier. Genom att reducera 8000 olika artikelnummer till fyra huvudprodukter och erbjuda tre effektiva vägar till marknaden, inklusive en för hanterade molnlösningar via molntjänstleverantörer (CSPs), strävar de efter att skapa en smidigare kundupplevelse.

VMware forstätter förenkla

Förenklade Vägar och Lösningar

Broadcoms nya CSP-program, VMware Cloud Foundation (VCF), ger kunder möjlighet att köra applikationer på en virtuell privat molnplattform utan att behöva egen infrastruktur. Detta program gynnar både stora och små kunder genom att erbjuda en alternativ modell till den offentliga molntjänsten. Genom att övergå till en förenklad lösning utan att ändra CSP-partners möjligheter, vill Broadcom skapa en sömlös molnupplevelse och underlätta hybridmoln-möjligheter genom licensportabilitet.

Partnerskapsmodeller och Stöd

Broadcom Advantage Partnership Program erbjuder tre partnerskapsnivåer:

 • Pinnacle Partners: För kunder med höga tekniska krav och global räckvidd.
 • Premier Partners: För nationella eller regionala kunder med specifika marknadsbehov.
 • Registered Partners: För partners som köper och erbjuder VCF genom Pinnacle eller Premier partners.

Programmet erbjuder också administrativt stöd genom VMware Cloud Commerce Manager (CCM) för att underlätta för partners.

Uppdateringar för Mindre CSPs

För de minsta CSPs har Broadcom utökat tillgången till VCSP-programmet och erbjuder flexibla utträdesmöjligheter för dem som inte vill delta.

Sovereign Cloud

Broadcom har också fokuserat på att erbjuda lösningar för sovereign cloud, som garanterar att data hanteras och lagras inom lokala jurisdiktioner i enlighet med lokala lagar, vilket säkerställer högsta säkerhets- och integritetsnivåer.

Global Tillväxt

Broadcom rapporterar en betydande tillväxt i antalet partners globalt, med över 90 Pinnacle VCSPs, 50 Sovereign Cloud-partners och mer än 390 Premier VCSPs, vilket visar på kundernas uppskattning för de förenklade produkterna och marknadsstrategierna.

Läs mer på VMware News.

Broadcom lanserar avtal för Value-Added OEM Solutions

Idag meddelar VMware by Broadcom att man ingått nya avtal med DellHewlett Packard Enterprise (HPE) och Lenovo för att leverera lösningar byggda på VMware Cloud Foundation. Dessutom kommer man att fortsätta att utveckla fler partnerskap. Alla dessa partners lösningar kommer att levereras genom Broadcom Advantage Program for Authorized Value-Add OEM (VAO) partners. Programmet är utformat för att erbjuda integrerade, färdiga lösningar som accelererar kundernas digitala transformationsresa och specifikt förbättrar deras molnupplevelse on-premises.

Broadcom inser att VAO-partners spelar en avgörande roll i att utveckla och leverera samutvecklade erbjudanden, integrera VMware-programvara med sina differentierade kapaciteter och erbjuda en sömlös, enhetlig lösning och upplevelse för gemensamma kunder. Broadcom Advantage Program for VAO-partners är utformat för att stärka ett saminnovationsprogram med partners och leverera integrerade lösningar baserade på VMware Cloud Foundation (VCF).

VMware Cloud Foundation: Den bästa prenumerationbaserade privata molnlösningen för innovation

Broadcoms strategi är att driva adoptionen av VCF som den bästa prenumerationbaserade privata molnlösningen för våra kunders innovation. Lösningen levererar skalan och smidigheten hos offentlig moln med säkerheten, motståndskraften och prestandan hos privat moln för alla moderna och traditionella applikationer. VCF hjälper organisationer att modernisera sin infrastruktur med den bästa möjliga totala ägandekostnaden. Den möjliggör en självbetjäningsupplevelse för utvecklare, vilket resulterar i ökad produktivitet, och ger företagsklassad motståndskraft och säkerhet för att skydda arbetsbelastningar och infrastruktur från cyberhot eller katastrofevenemang. Man har nu levererat en förenklad portfölj där alla VMwares kärnteknologier har konsoliderats i VCF som en enda integrerad produkt. Som ett resultat kan VMware leverera innovation snabbare genom integrationen av VCF med VAO-partners unika hårdvarusystem, mjukvara och tjänster, vilket ger verkligt differentierade, färdiga privata molnlösningar.

Samutvecklade erbjudanden: Leverera kunderna en överlägsen molnupplevelse

Målet är att leverera VCF genom en rik portfölj av samutvecklade erbjudanden med VAO-partners. Gemensamma kunder kommer att njuta av en sömlös upplevelse genom tät integration av VCF med VAO-partnerns differentierade teknologier och tjänster för att möjliggöra full stack-implementering, drift, hantering, orkestrering, övervakning, diagnostik, support och livscykelshantering, allt levererat av en enda leverantör. VAO-partnerlösningarna är:

Sårbarhet i Veeam Recovery Orchestrator (CVE-2024-29855)

Upptäckt sårbarhet

Veeam har nyligen identifierat en kritisk sårbarhet (CVE-2024-29855) i Veeam Recovery Orchestrator (VRO) version 7.0.0.337. Denna sårbarhet tillåter en angripare att få administrativ åtkomst till VRO-webbgränssnittet om de känner till användarnamnet och rollen för ett konto med en aktiv VRO UI-access-token.

Severity: Critical
CVSS 3.1 Score: 9.0

Lösning

Sårbarheten har åtgärdats i:

 • VRO version 7.1.0.230
 • VRO version 7.0.0.379

För att uppdatera, ladda ner och installera den relevanta patchen via en administrativ kommandotolk eller PowerShell-konsol.

För mer information, besök den fullständiga artikeln här.

Hur man Uppgraderar och Nedgraderar VMware Licensnycklar på Broadcom Support Portal

Att hantera VMware-licensnycklar effektivt är avgörande för att säkerställa efterlevnad och maximera värdet av din mjukvaruinvestering. Här är en guide för att uppgradera eller nedgradera dina VMware-licensnycklar via Broadcom Support Portal.

Viktiga Punkter

 • Uppgraderingar och Nedgraderingar: Endast officiellt släppta versioner kan uppgraderas. Stödda versioner är berättigade till nedgradering om de inte har nått “End of Life”.
 • Kontraktsstatus: Uppgraderingar/nedgraderingar kan inte utföras på utgångna kontrakt.
 • NFR-licenser: Licenser som inte är för återförsäljning (NFR) är begränsade till partnertest, demo och utveckling och kan inte kombineras med icke-NFR-licenser.

Steg-för-Steg Guide

 1. Åtkomst till My Entitlements:
  • Logga in på Broadcom Support Portal.
  • Gå till fliken “My Entitlements”.
 2. Välj Produkt:
  • Välj produkten du vill uppgradera/nedgradera.
  • Klicka på “Entitlement Details”.
 3. Välj Uppgradering/Nedgradering:
  • Från menyn till höger, välj antingen “Upgrade” eller “Downgrade”.
  • Välj licens och specificera antal licenser att uppgradera eller nedgradera, man kan bara välja upp till det antal som står i “Remaining-fältet.
  • Klicka på “Continue” för att slutföra processen.

Felsökningstips

 • Se till att du använder rätt Site ID om du är associerad med flera.
 • Verifiera att nyckeln är kopplad till ett aktivt supportkontrakt.
 • Kontrollera att du har nödvändiga behörigheter för att utföra uppgraderingar eller nedgraderingar.
 • Kontrollera att antalet licenser att uppgradera/nedgradera matchar de tillgängliga licenserna.

Följ dessa steg för att hantera dina VMware-licensnycklar effektivt och säkerställ att din mjukvara alltid är uppdaterad och följer Broadcoms riktlinjer.

För mer detaljerad information, besök den fullständiga artikeln.

Lenovo och Veeam: Moderna lagrings- och backup-lösningar

Lenovo och Veeam har ett partnerskap som kombinerar Lenovos högpresterande lagringshårdvara med Veeams avancerade backup- och återställningsprogramvara för att leverera integrerade, skalbara och effektiva lösningar. Denna samarbete förbättrar dataskyddet, förenklar hanteringen och optimerar prestandan, vilket säkerställer pålitlig och flexibel lagring och backup.

Här är några nyckelfunktioner:

 1. TruScale Backup med Veeam: Integrerar Lenovo ThinkSystem-servrar och lagring med Veeam Backup & Replication, Veeam ONE och Lenovo TruScale-tjänster. Denna kombination erbjuder dataskydd som en tjänst och förenklar on-premises eller co-located implementeringar.
 2. SaaS Workload Protection med Lenovo-servrar och lagring: Med affärskritiska data som nu finns i Microsoft 365-applikationer som Outlook, Teams och SharePoint är det avgörande att säkerställa dess skydd. Lenovo ThinkSystem DE och DM-serier, tillsammans med Veeam Backup för Microsoft 365, erbjuder en lösning som säkrar och skyddar dina data och gör dem lätt återställbara vid dataförlust.
 3. Veeam som Data Protection Provider för Lenovo TruScale: Veeam är den första data protection-partnern som läggs till i TruScale for Data Management-portföljen. Detta partnerskap ger kunder robust och pålitligt dataskydd och förebyggande av dataförlust, vilket framtidssäkrar deras verksamhet när de digitaliserar. Veeam erbjuder även “pay-as-you-go” Backup-as-a-Service (BaaS) via Lenovo Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-plattformen.

Sammanfattningsvis ger Lenovo och Veeam tillsammans branschledande lösningar för applikations- och dataskydd, med kraftfulla ransomware-återställningsfunktioner över datacenter, edge och moln. Dessa integrerade lösningar förbättrar den digitala motståndskraften och säkerställer kontinuitet i verksamheten. Om du vill veta mer om dessa lösningar kan du besöka Veeams webbplats.

Veeam lanserar säker molnlagring med Veeam Data Cloud Vault

Veeam Software, ledande inom dataskydd och återställning efter ransomware, har introducerat Veeam Data Cloud Vault. Detta är en molnbaserad lagringstjänst som möjliggör säker förvaring av backup-data inte bara utanför företagets lokaler, utan även i ett alltid oföränderligt och krypterat format. Det ger ytterligare skyddslager för kritisk information. Tjänsten är byggd på Microsoft Azure och integrerad i Veeam Backup & Replication. Genom Veeam Data Cloud Vault kan företag lagra, hantera och komma åt data utan att behöva designa, implementera eller hantera moln- eller fysisk lagringsinfrastruktur. Tjänsten är prissatt förutsägbart och skalar enkelt efter behov över tid. Dessutom erbjuder den tillförlitlighet och katastrofåterställningsfunktioner från molnlagringsleverantören. Veeam Data Cloud Vault är specifikt utformat för att ge Veeam Data Platform-användare den säkra molnlagring som behövs för backup. Oavsett om du vill skriva Veeam Data Platform-backuper direkt till Veeam Data Cloud Vault eller komplettera lokal lagring som en del av en 3-2-1-1-0-backupstrategi, är Veeam Data Cloud Vault:

 • Säker: Skydda data med noll förtroende för molnlagring.
 • Enkel att använda: Eliminera huvudvärken med att arkitektera infrastruktur och hantera oförutsägbara molnkostnader.
 • Prissatt förutsägbart: Erbjuder en prenumerationsmodell med tydlig prissättning.
 • Krypterad och oföränderlig: Säkerställ att data är skyddad och oföränderlig.