VMware by Broadcom-certifieringsprogrammet: En översikt

VMware har under alla år som certifieringsprogrammet har funnits använt sig av en tvåstegsraket för att bli certifierad. Första steget har alltid varit att delta på en instruktörsledd utbildning och först därefter har man kunnit ta själva certifieringen på ett Pearson Vue testcenter.

Effektivt från den 6:e maj ändrar man nu en hel del i programmet:

  • Det är inte längre ett krav att delta på en utbildning för att kunna skriva en certifiering utan det går att studera själv innan certifieringstillfället.
  • Samtliga prov kommer att ha en standardiserad kostnad på 250 dollar. Detta gäller alltså samtliga nivåer, oavsett om det rör sig om VCTA, VCP eller VCAP nivåer.
  • Nya certifieringsbadges. För att visa att man klarat en certifiering så får men olika badges man kan använda sig av. Dessa badges kommer att se olika ut beroende om man deltagit på en kurs och klarat certifieringen eller om man bara har tagit certifieringen – utan kurs.
  • Byte av portal – Certification Manager 2.0
    Den 6 maj 2024 migrerade alla VMwares supportportaler till Broadcom Support Portal. Denna övergång påverkar hur kunder interagerar med teknisk support. Användare bör bekanta sig med de nya portalens funktioner, inklusive kontohantering, licensiering, ärendehantering och utbildning. För att kontrollera vilka certifieringar du som användare har genomfört ska numera göra detta på följande sida: https://cp.certmetrics.com/vmware/en/home/dashboard

Ovanstående ändringar berör bara certifieringar som är kopplade till VMware Cloud Foundation affärsenheten där vSphere, vSAN, NSX, VCF bland annat ingår.

End-User Computing (EUC) berörs inte då denna affärsenhet är såld till en extern part.