VMworld 2012 keynote #2

Andra dagens startas av Steve Herrod som sammanfattar hur marknaden och trenderna ser ut för tillfället.

Post-pc eran kommer i framtiden men pc:n kommer att leva i många år framöver men den tydligaste trenden är multi-device. Ett initiativ som är viktigt är att transformera applikationer till tjänster. Användarna har många olika enheter som man vill komma åt samma information från. Så VDI är en lösning som är viktig för VMware. View är VMwares lösning för detta tillsammans med Mirage som är ett uppköp man gjort som kan stärka budskapet runt VDI.

Mirage används för att se till att anändaren alltid har tillgång till samma upplevelse och information oavsett ilken enhet man kör från. Den kan användas för att göra in-place, no touch, upgrade från exempelvis Windows XP till Windows 7, synka infomation från View och göra upplevelsen enhetlig oavsett om man ansluter från tablets, Mac eller PC.
Se youtube klipp på Mirage demon.

För att hantera anslutningar krävs en broker och här har VMware Horizon suite som kan hantera både applikationer och desktops. Project Octopus, dropbox liknande funktionalitet för att synka dokument och filer mellan enheter, har integrerats i Horizon.

En nyhet är att man kan integrera bland annat Citrix XenApp publicerade applikationer i Horizon.

Horizon Suite finns för tillfället i alfa, beta kommer i slutet av året, det ser ut som en riktigt intressant lösning.

Horizon mobile gör det möjligt att hantera applikationer för Android och iOS. Applikationer som hanteras på detta sätt skyddar data på telefonen, informationen krypteras exempelvis. Inbyggt finns även skydd så att man inte kan kopiera information mellan applikationer som hanteras av Horizon mobile och övriga applikationer på din iPhone.

http://www.vmware.com/company/news/releases/vmw-vmworld-enduser-082812.html

VMworld 2012 keynote #1

VMwares årliga event har nu startat, i år är konferensen förlagd till San Francisco. En europeisk konferens kommer att gå av stapeln i Barcelona i oktober. Eventet är större än någonsin och intresset är stort från slukunder, leverantörer och partners.

Det börjar som sig bör med lite underhållning.

Enligt uppgift så är det 20 000 besökare på eventet och ytterligare 10 000 ansluter till live webinaret.

Paul Maritz, avgående CEO, berättar att 2008, hans första VMworld som CEO, var den virtualiserade lasten 25% ute hos företagen – idag är den 60 %. Antalet personer som är certifierad på vSphere, VCP, har ökat från 25 000 till 125 000 under samma period.
Pat Gelsingers, ny CEO, vision för framtiden är att över 90 % av lasten kommer att vara virtualiserad.

En av lanseringarna som VMware gör idag är vSphere 5.1. Ett budskap Pat hade var också ”we heard you”, en kundundersökning med massor av slutkunder har lett till att prismodellen för vRAM tas bort till publikens jubel. Priced per CPU, one easy solution, no limitations.

För end user computing så växer dubbelt så fort som marknaden, d.v.s man tar markandsandelar.

Steve Herrod tar sedan över scenen vilket innebär att det blir lite mer tekniskt. Kapaciteten för vSphere tar ett stort steg framåt, en virtuell maskin kan nu växa till max 64 CPU, 1 TB minne och mer än 1 miljon IOPS per VM. För storage hantering, en ny funktion är enhanced vMotion. Funktionen gör det möjligt att migrera virtuella maskiner mellan hostar utan gemensam disk.

Det har även kommit en ny vCloud suite, finns i 3 olika storlekar, som du som kör vSphere Enterprise plus kommer att få tillgång till! Viridis IT kommer att ha ett frukostsemimarie runt vCloud Director som ni anmäler er här: http://www.viridisit.se/evenemang/skapa-ditt-eget-moln-vmware-vcloud-director/

För eventet väntar VMware att 200 000 VMs kommer att skapas under hands on labbarna.