VMware Cloud Director 10.6 Nu Tillgänglig

Den senaste versionen av VMware Cloud Director, version 10.6, har nu officiellt lanserats och erbjuder en rad nya funktioner och förbättringar för molnleverantörer och deras kunder. Denna uppdatering är designad för att förbättra säkerheten, förenkla hanteringen och öka effektiviteten för molntjänster.

Förbättrad Säkerhet

VMware Cloud Director 10.6 har introducerat flera säkerhetsförbättringar. En av de mest framstående funktionerna är stödet för Virtual Trusted Platform Module (vTPM), vilket ger ett extra säkerhetslager för virtuella maskiner. Denna funktion hjälper till att skydda gästoperativsystem från obehörig åtkomst och manipulation​ (VMware)​​ (VMware)​.

Självbetjäningsmöjligheter för Kunder

Med den uppdaterade användargränssnittet för NSX Advanced Load Balancer HTTP-policyer kan kunder nu enkelt hantera sina lastbalanseringskrav på egen hand. Detta ger dem större kontroll och flexibilitet, vilket förbättrar applikationernas prestanda och säkerhet​ (VMware Blogs)​.

Automatiserad Nätverkshantering

En annan betydande förbättring i VMware Cloud Director 10.6 är införandet av automatiserad konfiguration för standard NAT och brandväggsregler. Genom att använda IP-områden förenklas nätverkshanteringen och säkerställs att rätt regler tillämpas baserat på nätverkstopologin, vilket leder till en mer effektiv och pålitlig nätverksinfrastruktur​ (VMware Blogs)​.

Effektiv Brandväggshantering

Den nya versionen erbjuder också en optimerad användarupplevelse för hantering av brandväggsregler. Det förbättrade gränssnittet gör det enklare att skapa och placera regler, vilket ökar produktiviteten för administratörer och minimerar överlappande eller motstridiga regler​ (VMware Blogs)​.

Förbättrad Katalogpublicering

Förbättringar i prestanda för katalogpublicering och prenumeration gör det möjligt att synkronisera innehåll snabbare mellan olika VMware Cloud Director-inställningar. Detta är särskilt värdefullt i dynamiska molnmiljöer där smidighet och responsivitet är avgörande​ (VMware Blogs)​​ (VMware)​.

Utökad Extensibilitet

VMware Cloud Director fortsätter att stödja extensibilitet genom integrationer med olika verktyg som Terraform och App Launchpad. Dessa verktyg gör det möjligt för användare att enkelt hantera och distribuera applikationer och infrastrukturtjänster, vilket förbättrar utvecklings- och driftsprocesserna​ (VMware)​.

Slutsats

VMware Cloud Director 10.6 representerar ett betydande steg framåt för molnleverantörer och deras kunder, med förbättrad säkerhet, förenklad hantering och ökad effektivitet. För att läsa mer om den senaste versionen och dess funktioner, besök den officiella VMware-bloggen.

VMware vCloud Director not showing webpage

I was installing VMware vCloud Director 9.1 for Service Providers the other day and ran in to a problem that is “by design” if you will but if you are new to vCloud Director it still might be a show stopper for you.

In my case I was installing vCloud Director on a CentOS 7 VM.  The problem itself manifests itself when the installation is done and you try to access the webpage but all you get is an empty webpage like this:

First of all before installing vCloud Director make sure you have all the required linux packages installed on the VM:

alsa-lib    
bash
chkconfig
coreutils
findutils
glibc
grep
initscripts
krb5-libs
libgcc
libICE
libSM
libstdc++
libX11
libXau
libXdmcp
libXext
libXi
libXt
libXtst
module-init-tools
net-tools
pciutils
procps
redhat-lsb
sed
tar
wget
which

Since my environment is a demo/test environment I’m using self signed certificates but in a production environment you should use real signed certificates.

But going back to the problem, everything installed correctly during the install and I had no problem connecting to the database server (again since my environment is for demo, I’m using Microsoft SQL Server Express 2016 – not supported in a production environment).

I had no problem connecting to the vcd server (to both http and console interface) and database using either IP address or FQDN. But still a connection  problem to the webpage, smells a bit like a firewall issue?

First a look into the logs using the command

tail -f /opt/vmware/vcloud-director/logs/vmware-vcd-watchdog.log

A warning “Server status returned HTTP/1.1 503”. Verifying the active firewall rules using the command

sudo firewall-cmd –zone=public –list-services

Only the ssh and dhcpv6-client services are enabled. It seems we’re missing a few services so enabling them using:

sudo firewall-cmd –zone=public –add-service=http

sudo firewall-cmd –zone=public –add-service=https

And verifying the new firewall rules:

Looks like it just might work now, probably good thing to restart the services just to be safe:

service vmware-vcd stop

service vmware-vcd start

And after a successful restart, reopening the browser will get you the good old web page once again:

Now that looks promising, clicking “Continue to this website (not recommended) brings us to this screen below:

Now it’s time to continue configuring vCloud Director.