VMwares molntjänst blir till luft

Under kommande VMworld släpps mängder av nyheter, nya produkter ser dagens ljus och befinliga produkter kanske kommer i någon ny version innehållande fler och bättre funktioner. Alla nyheter som dyker upp har dock inte lika stor påverkan på det dagliga arbetet, en sån nyhet som når oss idag når ett par dagar innan den stora konferensen drar igång är att VMwares molntjänst döps om.

VMware lägger till ett nytt suffix på de tjänster som levereras ”som en tjänst”, det vill säga as-a-service. VMware har sin molntjänst som bygger på vCloud Suite och för att göra det enklare att särskilja på molntjänster uppsatta som on-premiselösningar och ”as-a-service”-lösningar ute i molnet på Internet kommer man att re-branda/döpa om VMware vCloud Hybrid Service till VMware vCloud Air.

Gammalt namn Nytt namn
VMware vCloud Hybrid Service VMware vCloud Air
VMware vCloud Hybrid Service Virtual Private Cloud VMware vCloud Air Virtual Private Cloud
VMware vCloud Hybrid Service Dedicated Cloud VMware vCloud Air Dedicated Cloud
VMware vCloud Hybrid Service Disaster Recovery VMware vCloud Air Disaster Recovery

Namnändringen påverkar inte prissättningen på tjänsterna.

En närmare titt på VMware vCloud Hybrid Service i praktiken

VMware vCloud Hybrid Service finns som tidigare nämnts nu i ett Europeiskt datacenter. Men hur ser det ut i praktiken då man använder det?
Jag tänkte visa ganska kort hur enkelt det är att komma igång med vCloud Hybrid Service och integrerar management i din befintliga VMware Web Client. Man behöver naturligtvis inte använda Web Client om man inte vill, man kan managera allt direkt ifrån vCloud Hybrid Service dashboarden om man vill.

Starten blir (förutom att först skapa ett konto i vCloud Hybrid Service) att öppna upp VMware Web Client. I Web Client finns en knapp, i bilden här under finns den längst ut till höger, som heter vCloud Hybrid Service installer. Den klickar man på för att installera vCHS plugin, värt att notera är att du måste ha senaste versionen av vCenter annars måste man hämta och installera pluginen manuellt vilket man även kan göra om problem uppstår med den automatiska installationen.

(Bild saknas)

Klicka på länken längst ner på sidan ”Install vCloud Hybrid Service Plugin” under Basic Tasks.

(Bild saknas)

Ange inläggningsuppgifter för ditt konto till MyVMware för att hämta vCHS plugin.

(Bild saknas)

Därefter hämtas och installeras pluginet.

(Bild saknas)

När installationen är klar ombeds du logga ut och därefter logga in igen för att aktivera pluginet.

(Bild saknas)

Nu har man fått upp den ”riktiga” vCloud Hybrid Service länken i Web Client, så installationsdelen är klar men ingen konfiguration är gjord än. Så nästa steg är att klicka på vCHS länken.

(Bild saknas)

Sidan man får upp visar att pluginet är installerat och är uppdaterat.

(Bild saknas)

Klicka på vCloud Hybrid Service Home länken ut i vänstersidan, man får då upp en Actions box i huvudfönstret till höger där ett av de tillgängliga valen är Register vCloud Hybrid Service account. Man man kan även härifrån registrera ett nytt konto om man inte gjort det tidigare.

(Bild saknas)

När man registrerat sitt vCHS konto visas den miljö man har tillgång till i vCloud Hybrid Service. Om man klickar på något av sina Datacenter i listan så kommer man vidare till nästa steg.

(Bild saknas)

De virtuella maskiner och vApps som man har rättighet till visas om man redan skapat några via vCHS Dashboard.

(Bild saknas)

Härifrån man man managera sina virtuella maskiner som vanligt, starta, stoppa dom osv.

(Bild saknas)

Vill man skapa virtuella maskiner från vCHS Dashboard logga man in med sitt vCHS konto på vchs.vmware.com.

(Bild saknas)

Man kan sen skapa nya vApps och virtuella maskiner från färdiga templates om man önskar, det finns färdiga templates för både linux och microsoft VMs att nyttja. Alla virtuella maskiner man skapar hamnar under My Virtual Machines.

(Bild saknas)

Nästa steg man kan ta är att flytta virtuella maskiner mellan den interna miljön i det egna datacentret och vCloud Hybrid Service. Man behöver då installera och konfigurera vCloud Connector, därefter kan man flytta virtuella maskiner åt vilken riktning man vill: Från egna datacentret ut till vCloud Hybrid Service eller från vCloud Hybrid Service in till det egna datacentret.

(Bild saknas)

 

vCloud Hybrid Service plugin installeras inte i vSphere Web Client

I VMware managementverktyg vSphere Web Client finns möjlighet att installera en vCHS plugin för att kunna managera virtuella maskiner som finns i vCloud Hybrid Services direkt ifrån Web Client. Det är ett enkelt förfarande att installera vCHS pluginen i Web Client, räcker normalt med att man klickar på en länk i Web Client enligt nedan och följer instruktionerna som dyker upp.

(Bild saknas)

(Bild saknas)

Om det mot förmodan inte skulle fungera kan man åtgärda problemet på följande sätt:

 1. Logga in på servern där din vSphere Web Client och vCenter server instans är installerade och gör följande: Kopiera in och packa upp filen vchsplugin-installer-1.0.0_GA.zip (hämtas här) till en katalog på maskinen, till exempel /opt/vmware/scripts/vchspluginscript. Säkerställ att katalogen som innehåller scriptet har execute rättigheter.
 2. Byt katalog till bin katalogen som innehåller installations scriptet, till exempel /opt/vmware/scripts/vchspluginscript/bin och kör skriptet. Om du använder vCenter Server Appliance, kör ”sh vchsPluginInstall.sh”. Om du använder vCenter Server i Windows, kör ”vchsPluginInstall.bat”.
 3. Svara på det frågor som skriptet ställer:
  (a.) Skriv Yes för att godkänna End User License Agreement.
  (b.) Välj 1 för att registrera vCHS plugin.
  (c.) Ange URL till vCenter servern, använd formatet https://IPadress_eller_FQDN_till_vCenter, och ange ett namn och lösenord med rättigheter i vCenter servern.
  (d.) Vid kommandoprompten för installationskatalogen för vSphere Web Client, ange sökvägen till vSphere Web Client.
  På vCenter Server Appliance är sökvägen normalt
     /usr/lib/vmware-vsphere-client.
  På vCenter Server för Windows är sökvägen normalt
     C:\Program Files\VMware\Infrastructure\vSphereWebClient.
  (e.) Man har 2 val för att hämta pluginen. Man kan antingen ladda ner zip-filen som innehåller pluginen manuellt och specificera rätt sökväg, eller så kan man skriva in
  länken och låta skriptet hämta pluginen. Skriv Yes eller No baserat på vilket val du vill göra. Om man hämtar pluginen manuellt:
  – Ange hela sökvägen till zip-filen med pluginen som du hämtat och kopierat in på maskinen. Om man inte hämtat pluginen manuellt:
  – Ange sökvägen där pluginen ska sparas.
  – Ange URL där pluginen ska hämtas från.
  – Ange proxy server information om det behövs.
  Om proxy servern kräver autenticering, ange användranamn och lösenord.
 4. Innan man använder pluginen så måste man hämta ett SSL certifikat från vCloud Hybrid Services endpoint (https://vchs.vmware.com) och importera det till trusted keystore på vSphere Web Client. Om du hämtat certifikatet redan, skriv Yes och ange alias namnet som användes vid importen av certifikatet. Om du inte har importerat certifikatet, skriv No. Kom ihåg att importera certifikatet manuellt senare, detta krävs för att kunna använda pluginet.
 5. Installationsskriptet startar om vSphere Web Client servern och lägger därefter till vCloud Hybrid Services pluginet till vSphere Web Client.

För att avregistrera pluginet, kör skriptet och skriv 2 för att välja Unregister Plugin. Du behöver ange vCenter URL och sökvägen till vSphere Web Client installationskatalogen enligt ovan.

Vad är vCloud Hybrid Services?

ånga organisationer börjar förstå att hybrid moln kan tillhandahålla det bästa av båda världar: Tillgång till IT resurser när man behöver det och  flexibiliteten att kunna flytta last/virtuella maskiner mellan internt datacenter och molnet för att möta specifika behov. Så den vanligaste frågan blir inte ”varför hybrid cloud?” utan ”hur kommer vi igång?”

VMware vCloud Hybrid Services finns nu tillgängligt för oss i Europa. vCloud Hybrid Services (vCHS) är VMwares svar på infrastruktur som tjänst, det vill  säga möjligheten att köra virtuella maskiner i molnet och betala för de resurser man nyttjar. Med vCloud Hybrid Services använder du samma  administrationsverktyg som du redan har idag för att managera din VMwaremiljö. Detta innebär att du enkelt kan flytta virtuella maskiner mellan ditt interna  datacenter och molnet med hjälp av gratisverktyg och därefter managera miljön via dina vanliga verktyg.

De virtuella maskinerna man använder i vCHS kan antingen använda hyrda licenser eller så kan man använda sin organisations egna licenser (BYOL – Bring Your Own Licenses). I dagsläget stöds tusentals applikationer och dussintals olika operativsystem i vCHS, de applikationer och OS som vSphere supporterar är också supporterade i vCHS – unikt i molnsammanhang!

Förutom att flytta dina befintliga virtuella maskiner till vCHS, vilka användningsområde finns där vi kan använda vCloud Hybrid Services?

 • Test/utveckling
  Ta de första stegen mot ett hybrid cloud och frigör värdefulla resurser i ditt interna datacenter genom att köra pre-production i molnet och välj därefter  om du vill att rulla lasten on- eller off-premises.
 • Paketerade applikationer
  Gör nästa uppgraderingscykel för befintliga virtuella maskiner och applikationer, exempelvis Microsoft Exchange, i hybrid cloud.
 • Disaster recovery
  Förläng ditt datacenter till hybrid cloud för tjänster som disaster recovery och backup, dev/test, säsongsberoende arbetslast eller när ni utökar  organisationen med fler lokationer.
 • Nya Enterprise Applikationer
  Använd hybrid cloud för att bygga och köra nya applikationer i traditionella 3-tier arkitekturer (Java)
 • Nästa generations applikationer
  Utvecklas från traditionella till nästa generations- och mobila applikationer och utveckla, testa och rulla ut i hybrid cloud med avancerade verktyg som  Spring, Ruby on Rail och Paas på Cloud Foundry.

Läs mer om VMware vCloud Hybrid Services:
http://vcloud.vmware.com