Licensportabilitet för VMware Cloud Foundation på Azure VMware Solution

Microsoft och Broadcom har ett nära partnerskap och har arbetat tillsammans under många år för att stödja gemensamma kunder. Nu utökar de sitt samarbete genom att erbjuda stöd för licensportabilitet för VMware Cloud Foundation (VCF) på Azure VMware Solution. Här är några viktiga punkter:

 1. Licensportabilitet: Med förbättrad licensportabilitet för kunder med berättigade VMware Cloud Foundation-licenser kommer kunderna att kunna köpa prenumerationer för den nya VMware Cloud Foundation-programvaran och ha fullständig rörlighet till och från sin lokala miljö till Azure VMware Solution. VMware-kunder som redan har köpt och börjat implementera den nya VMware Cloud Foundation kommer att kunna överföra det återstående värdet av en befintlig prenumeration till Azure VMware Solution. Dessutom kommer kunderna att kunna flytta sin VMware Cloud Foundation-prenumeration mellan lokala miljöer och Azure VMware Solution när deras behov och krav utvecklas över tiden. Kunden behåller rättigheterna till sin programvaruprenumeration när de flyttar sin VMware Cloud Foundation-prenumeration till Azure VMware Solution.
 2. Azure VMware Solution: Detta är en helt hanterad VMware-miljö som drivs och stöds av Microsoft. Kunden kan migrera sina VMware-arbetslaster till Azure utan större ändringar. Lösningen finns tillgänglig i 33 regioner över hela världen och erbjuder skalbarhet och hög prestanda.
 3. Integration med Azure-tjänster: Arbetslaster som körs på Azure VMware Solution kan integreras med Azure:s portfölj av över 200 molntjänster. Detta möjliggör innovation, djupare insikter från data med avancerade AI-tjänster och modernisering av affärsapplikationer.
 4. VMware Cloud Foundation: Detta är en privat molnplattform som är flexibel och integrerad över olika molnslutpunkter. Genom att köra VCF på Azure får kunderna en högt optimerad molnmodell med skala och smidighet från offentlig moln och säkerhet och prestanda från privat moln.
 5. Planerad tillgänglighet: Licensportabilitet för VMware Cloud Foundation till Azure VMware Solution kommer att vara tillgänglig senare i år. Om du är intresserad är det en bra tid att kontakta ditt kontoteam eller Microsoft-partner för att börja planera din övergång.

Källa: Microsoft and Broadcom to support license portability for VMware Cloud Foundation on Azure VMware Solution.

Sårbarhet i Veeam Agent for Windows

Veeam Agent for Microsoft Windows Vulnerability (CVE-2024-29853) är en allvarlig sårbarhet som har upptäckts i Veeam Agent for Microsoft Windows. Låt mig ge dig en detaljerad sammanfattning:

Uppgradering av fristående vs managerad Veeam Agent-installation

När det gäller Veeam Agent for Microsoft Windows (VAW) finns det två huvudsakliga driftlägen: antingen fristående eller managerad. Om VAW hanteras av Veeam Backup & Replication (VBR) eller Veeam Service Provider Console (VSPC) måste VAW-installationen uppgraderas av den server som hanterar den. Att direkt uppgradera en VAW-installation som VBR hanterar kan leda till kompatibilitetsproblem om den installerade VAW-versionen är högre än vad VBR-programvaran förväntar sig.

Här är några riktlinjer för uppgradering:

 1. Fristående driftläge (utan koppling mot VBR eller Cloud Connect-repository):
  • I detta läge kan VAW uppgraderas direkt på den dator där den är installerad.
 2. Fristående driftläge (med koppling mot VBR eller Cloud Connect-repository):
  • Om VAW är konfigurerad för fristående driftläge men kopplat mot ett VBR- eller Cloud Connect-repositort måste mål-VBR eller Cloud Connect-installationen uppgraderas till en version som stöder den nya VAW-versionen innan VAW uppgraderas direkt.
 3. Managerat driftläge (VBR hanterar VAW):
  • Om en VBR-server hanterar VAW måste du först uppgradera VBR och sedan uppgradera de hanterade VAW-installationerna.
 4. Managerat driftläge (VSPC hanterar VAW):
  • Om en VSPC-server hanterar VAW måste VAW-installationen uppgraderas via VSPC-konsolen.

Sårbarhet i Veeam Service Provider Console

Veeam Service Provider Console Vulnerability (CVE-2024-29212) är en kritisk sårbarhet som har upptäckts i Veeam Service Provider Console (VSPC). Denna sårbarhet påverkar inte andra Veeam-produkter, såsom Veeam Backup & Replication, Veeam Agent for Microsoft Windows eller Veeam ONE. Låt mig ge dig en detaljerad sammanfattning:

 • Sårbarhetsdetaljer: Sårbarheten uppstår på grund av en osäker deserialiseringsmetod som används av Veeam Service Provider Console-servern i kommunikationen mellan förvaltningsagenten och dess komponenter. Under vissa förhållanden är det möjligt att utföra fjärrkörning av kod (Remote Code Execution, RCE) på VSPC-servermaskinen. Detta är allvarligt och har tilldelats en CVSS v3.1-poäng på 9.9.
 • Lösning: Veeam har släppt uppdateringar för att åtgärda sårbarheten. Om du använder Veeam Service Provider Console-version 7.0 eller 8.0, rekommenderas du starkt att uppdatera till den senaste kumulativa patchen. För de som använder äldre, icke-supporterade versioner bör uppgradera till den senaste versionen av Veeam Service Provider Console.

Uppgradera till senaste version av Veeam Service Provider Console:

Veeam Service Provider Console v8:
https://www.veeam.com/kb4509

Veeam Service Provider Console v7:
https://www.veeam.com/kb4441

Sårbarheter i Veeam Backup Enterprise Manager (VBEM)

Den 21 maj 2024 släppte Veeam uppdateringar som åtgärdade flera säkerhetsbrister i Veeam Backup Enterprise Manager, inklusive en kritisk sårbarhet som möjliggör att oautentiserade angripare kan kringgå autentisering och få åtkomst till webbgränssnittet som vilken användare som helst. Låt oss titta närmare på dessa sårbarheter:

 1. CVE-2024-29849: Denna sårbarhet i Veeam Backup Enterprise Manager tillåter en oautentiserad angripare att logga in på Veeam Backup Enterprise Managers webbgränssnitt som vilken användare som helst.
  Allvarlighetsgrad: Kritisk 
  CVSS v3.1-poäng: 9.8
 2. CVE-2024-29850: Denna sårbarhet i Veeam Backup Enterprise Manager möjliggör övertagande av konton via NTLM-relä.
  Allvarlighetsgrad: Hög 
  CVSS v3.1-poäng: 8.8
 3. CVE-2024-29851: Denna sårbarhet i Veeam Backup Enterprise Manager gör att en högprivilegierad användare kan stjäla NTLM-hashen för Veeam Backup Enterprise Managers tjänstkonto om det tjänstkontot är något annat än standardkontot Local System.
  Allvarlighetsgrad: Hög 
  CVSS v3.1-poäng: 7.2
 4. CVE-2024-29852: Denna sårbarhet i Veeam Backup Enterprise Manager möjliggör för högprivilegierade användare att läsa säkerhetskopieringsloggarna.
  Allvarlighetsgrad: Låg 
  CVSS v3.1-poäng: 2.7

Veeam har åtgärdat dessa sårbarheter i Veeam Backup Enterprise Manager 12.1.2.172, som ingår i paketet med Veeam Backup & Replication 12.1.2 (build 12.1.2.172). För kunder som inte omedelbart kan uppgradera till version 12.1.2.172 kan sårbarheten begränsas genom att stoppa Veeam Backup Enterprise Manager-programvaran och inaktivera följande tjänster:

* VeeamEnterpriseManagerSvc (Veeam Backup Enterprise Manager)
* VeeamRESTSvc (Veeam RESTful API Service)

Efter uppdateringen måste tjänsterna återställas till automatisk start.

För mer information om Veeam Backup & Replication 12.1 och uppdateringar, inklusive förbättrad prestanda för datainsamling i Veeam Backup Enterprise Manager, Markdown-stöd i Veeam AI Assistant-fönstret och ZFS Block Cloning-teknik i förhandsvisning, kan du besöka Veeams artikel om Release Information for Veeam Backup & Replication 12.1 and Updates.

Veeam Backup & Replication 12.1.2.172

Veeam Backup & Replication släppts i en ny version, 12.1.2.172. Den släpptes den 21 maj 2024 och innehåller flera viktiga förbättringar och säkerhetsuppdateringar. Låt oss dyka djupare in i vad denna version har att erbjuda:

 1. Säkerhetsuppdateringar:
  • Version 12.1.2.172 åtgärdar flera kritiska sårbarheter. Exempelvis möjliggör en sårbarhet i Veeam Backup Enterprise Manager (VBEM) för obehöriga angripare att logga in på VBEM-webbgränssnittet som vilken användare som helst. Andra sårbarheter rör NTLM-reläattacker och läckage av NTLM-hashar.
  • Dessutom har tredjepartsbibliotek som VMware Virtual Disk Development Kit (VDDK), Microsoft .NET och PostgreSQL uppdaterats för att förbättra säkerheten.
 2. Nya funktioner och förbättringar:
  • Plattformsstöd:
   • AlmaLinux 9.3 och Rocky 9.3 stöds nu som Linux-baserade backup-repositorier och backup-proxys.
   • Stöd för Microsoft Azure Stack HCI 23H2 (mars 2024-versionen) och
   • Microsoft SharePoint Subscription Edition 24 H1 för application-aware image processing.
  • Allmänt:
   • Förbättrad prestanda för VMware NBD (Network Transport Mode) med upp till 2x.
   • Hardened Repositories på RHEL 8/9 och Rocky 8/9 stöder nu DISA STIG-profiler.
   • Veeam AI Assitant använder nu Markdown markup language som medför att svar ser bättre ut.
   • Man kan specificera specifica kataloger som man utesluta vid malwareskanning.
   • Veeam Data Cloud Vault: En helt managerad, säker molnobjektlagring från Veeam, är nu integrerad direkt i användargränssnittet.
   • Security & Compliance Analyzer: En ny kontroll för backup-infrastrukturen har lagts till för att säkerställa att PostgreSQL-instansen som hostar konfigurationsdatabasen har konfigurerats med de rekommenderade inställningarna. Dessa inställningar kan tillämpas med cmdleten Set-VBRPSQLDatabaseServerLimits.
   • ZFS Block Cloning Technology Preview: Denna förhandsgranskning syftar till att låta Veeam-entusiaster testa den långsiktiga stabiliteten och prestandan hos denna nya ZFS-funktion. Denna funktionalitet stöds för närvarande inte för produktionsbruk (inte ens under villkoren för experimentellt stöd) och bör därför endast användas i testlabb. För mer information, se tråden om Veeam R&D Forum.
 3. Uppdateringsprocess:
  • För att uppdatera till version 12.1.2.172:
   1. Besök Veeams KB-artikel.
   2. Ladda ner den senaste uppdateringen (Updater eller ISO) beroende på din nuvarande version.
   3. Kör installationsprogrammet och följ anvisningarna.

Sammanfattning: Veeam Backup & Replication 12.1.2.172 är en viktig uppdatering som förbättrar säkerheten, lägger till nya funktioner och stödjer fler plattformar. Se till att du uppdaterar din installation för att dra nytta av dessa förbättringar!

Insikter från Veeam 2024 Cloud Protection Trends Report

I en tid där dataintrång och cyberhot blir alltmer sofistikerade, prioriterar organisationer världen över datasäkerhetsstrategier. Den nyligen publicerade Veeam 2024 Cloud Protection Trends Report erbjuder kritiska insikter i hur företag navigerar dessa utmaningar med hjälp av molnbaserade lösningar. Denna omfattande rapport belyser de aktuella trenderna, utmaningarna och strategierna som formar framtiden för datasäkerhet.

Den växande betydelsen av molndatasäkerhet

En av de viktigaste slutsatserna från Veeam 2024-rapporten är den obestridliga övergången till molnbaserad datasäkerhet. När organisationer fortsätter att migrera sina arbetslaster till molnet, söker de också robusta säkerhetsstrategier för att skydda sina data. Rapporten framhåller att en betydande andel företag nu utnyttjar molntjänster inte bara för lagring och drift utan även för omfattande datasäkerhetslösningar.

Viktiga trender inom molndatasäkerhet

Veeam 2024 Cloud Protection Trends Report identifierar flera avgörande trender som påverkar hur organisationer närmar sig datasäkerhet:

 1. Hybridmoln-antagande: Många organisationer antar en hybridmolnstrategi som kombinerar lokal infrastruktur med offentliga och privata molntjänster. Denna strategi erbjuder större flexibilitet och skalbarhet, vilket gör det möjligt för företag att optimera sina datasäkerhetsåtgärder.
 2. Förberedelse för ransomware: Med ökningen av ransomware-attacker prioriterar organisationer lösningar som erbjuder robust skydd mot sådana hot. Rapporten indikerar ett växande beroende av molnbaserade backup- och återställningslösningar som snabbt kan återställa data utan att ge efter för lösensummekrav.
 3. Datasuveränitet och efterlevnad: När dataskyddsreglerna blir strängare, fokuserar företag på efterlevnad och datasuveränitet. Rapporten framhåller att molnleverantörer i allt större utsträckning erbjuder lösningar som hjälper organisationer att uppfylla dessa regulatoriska krav.
 4. AI och automation: Artificiell intelligens (AI) och automation spelar en avgörande roll i att förbättra datasäkerheten. Från prediktiva analyser som förutser potentiella hot till automatiserade backup-processer, revolutionerar dessa teknologier hur data skyddas.

Utmaningar inom molndatasäkerhet

Trots framstegen erkänner Veeam-rapporten också de utmaningar som organisationer står inför inom molndatasäkerhet:

 • Komplexiteten i multicloud-miljöer: Att hantera datasäkerhet över flera molnplattformar kan vara komplext och resurskrävande. Organisationer behöver säkerställa sömlös integration och konsekvent skydd över alla miljöer.
 • Kompetensbrist: Den snabba utvecklingen av molnteknologier har resulterat i en kompetensbrist, där många organisationer har svårt att hitta kvalificerade yrkesverksamma för att hantera sina molndatasäkerhetsstrategier.
 • Kostnadshantering: Även om molnlösningar erbjuder skalbarhet, förblir effektiv kostnadshantering en utmaning. Företag behöver balansera kostnaden för skydd med de potentiella riskerna för dataförlust.

Strategiska rekommendationer

Veeam 2024 Cloud Protection Trends Report ger flera strategiska rekommendationer för organisationer som vill förbättra sina datasäkerhetsåtgärder:

 1. Investera i omfattande utbildning: För att åtgärda kompetensbristen bör organisationer investera i utbildningsprogram som utrustar deras team med nödvändiga färdigheter för att effektivt hantera och skydda molnmiljöer.
 2. Anta en flerskiktad skyddsstrategi: Att implementera en flerskiktad skyddsstrategi som inkluderar regelbundna säkerhetskopior, realtidsövervakning och incidentresponsplaner kan avsevärt förbättra datasäkerheten.
 3. Utnyttja avancerad teknologi: Användning av AI och automation kan effektivisera datasäkerhetsprocesser och erbjuda proaktiva hotdetekterings- och responsmöjligheter.
 4. Säkerställ regulatorisk efterlevnad: Att arbeta med molnleverantörer som erbjuder lösningar med fokus på efterlevnad kan hjälpa organisationer att uppfylla dataskydds- och suveränitetskrav.

Slutsats

Veeam 2024 Cloud Protection Trends Report understryker den kritiska rollen av molnbaserade strategier i modern datasäkerhet. När cyberhot fortsätter att utvecklas måste företag ligga steget före genom att anta innovativa lösningar och strategier som säkerställer säkerheten och integriteten av deras data. Genom att förstå de trender, utmaningar och rekommendationer som beskrivs i rapporten, kan organisationer bättre navigera de komplexiteter som molndatasäkerhet medför och bygga mer motståndskraftiga infrastrukturer för framtiden.

För mer detaljerade insikter kan du läsa hela rapporten här.

VMware Explore 2024 – Las Vegas: Missa inte årets största IT-event!

VMware Explore är tillbaka, och i år äger den rum i den pulserande staden Las Vegas! Markera datumen 26-29 augusti 2024 i din kalender och gör dig redo för en oförglömlig upplevelse på The Venetian Convention and Expo Center.

Varför Delta på VMware Explore 2024?

VMware Explore är den ultimata konferensen för alla som är intresserade av molnteknologi, virtualisering och digital transformation. Här får du möjligheten att:

 1. Nätverka med branschledare: Möt experter och likasinnade från hela världen. Dela erfarenheter, utöka ditt professionella nätverk och skapa nya samarbeten.
 2. Upptäck de senaste innovationerna: Få insikt i de senaste produkterna och lösningarna från VMware och dess partners. Lär dig hur du kan implementera dessa teknologier för att driva ditt företags digitala strategi framåt.
 3. Delta i djupgående sessioner och workshops: Delta i tekniska sessioner, workshops och hands-on labs som täcker allt från grundläggande koncept till avancerade tekniker. Lär dig direkt från experterna och förbättra dina färdigheter.
 4. Exklusiva keynotes och talare: Lyssna på inspirerande keynotes från branschens mest inflytelserika personer. Få insikt i framtidens teknik och hur du kan förbereda dig för den.

Praktisk Information

 • Datum: 26-29 augusti 2024
 • Plats: The Venetian Convention and Expo Center, Las Vegas, NV
 • Registrering: Säkra din plats tidigt för att dra nytta av rabatterade priser. Early-bird-priser är tillgängliga fram till 11 juni 2024.

Hur du Förbereder dig

 1. Registrera dig tidigt: Besök den officiella VMware Explore-webbplatsen för att registrera dig och få early-bird-rabatt.
 2. Planera ditt Schema: Utforska agendan och planera vilka sessioner och workshops du vill delta i. Se till att boka platser i förväg eftersom de kan fyllas snabbt.
 3. Boka Boende: Dra nytta av rabatterade hotellpriser genom att boka via konferensens officiella webbplats.

Summering

VMware Explore 2024 i Las Vegas lovar att bli en spektakulär händelse fylld med lärande, nätverkande och innovation. Oavsett om du är en erfaren IT-proffs eller nybörjare inom molnteknologi, finns det något för alla. Missa inte chansen att vara en del av denna inspirerande och informativa konferens. Registrera dig idag och förbered dig på att utforska framtidens teknologiska landskap!

För mer information och registrering, besök VMware Explore 2024.

Förstå skillnaden mellan VMware vSphere 8.0 och VMware Cloud Foundation 5.1

När det kommer till virtualiserings- och molnteknologi är VMware en ledande aktör med produkter som VMware vSphere 8.0 och VMware Cloud Foundation 5.1. Trots att båda dessa produkter syftar till att optimera IT-infrastrukturer, tjänar de olika syften och erbjuder unika funktioner. I detta blogginlägg utforskar vi de grundläggande skillnaderna mellan vSphere 8.0 och Cloud Foundation 5.1, med fokus på tekniska, operationella och licensmässiga aspekter.

Tekniska skillnader

VMware vSphere 8.0:

 • Virtualisering: vSphere 8.0 är en plattform som huvudsakligen används för servervirtualisering. Det erbjuder kraftfulla verktyg för att skapa och hantera virtuella maskiner (VM).
 • Hypervisor: Inkluderar den senaste versionen av ESXi-hypervisorn, som erbjuder förbättrad prestanda och säkerhet.
 • Funktioner: Stöd för Kubernetes och avancerade säkerhetsfunktioner med vSphere Trust Authority.
 • Skalbarhet: Passar bäst för organisationer som vill virtualisera sin serverinfrastruktur och som behöver en robust och skalbar lösning för att hantera sina virtuella maskiner.

VMware Cloud Foundation 5.1:

 • Integrerad Plattform: Cloud Foundation är en integrerad hybridmolnplattform som kombinerar vSphere, vSAN, NSX och vRealize Suite.
 • Automatisering: Erbjuder automatiserade livscykelhantering och orkestrering av hela datacenterstacken.
 • Molnberedskap: Designad för att skapa en konsistent infrastruktur och drift över privata och offentliga moln.
 • Funktioner: Full stack HCI (Hyper-Converged Infrastructure), molntjänstintegration, och inbyggt stöd för moderna applikationer med Kubernetes och Tanzu.

Operationella skillnader

VMware vSphere 8.0:

 • Hantering: Kräver ofta manuell hantering och konfiguration, även om vissa automatiseringsverktyg finns tillgängliga.
 • Uppdateringar och Underhåll: Uppdateringar och patchar måste hanteras individuellt för varje komponent (t.ex. ESXi, vCenter).
 • Implementering: Idealisk för företag som söker en stabil och högpresterande virtualiseringsplattform utan att nödvändigtvis behöva full molnintegration.

VMware Cloud Foundation 5.1:

 • Hantering: Erbjuder en centraliserad hantering med SDDC Manager, som förenklar drift och underhåll.
 • Uppdateringar och Underhåll: Automatiserad livscykelhantering gör uppdateringar och patchning enklare och mer pålitlig.
 • Implementering: Perfekt för organisationer som vill skapa en hybridmolnmiljö med sömlös integration mellan olika molnplattformar och som vill utnyttja full stack HCI.

Licensmässiga skillnader

VMware vSphere 8.0:

 • Licensiering: Licenseras per processor. Några olilka licensnivåer finns tillgängliga, beroende på funktioner och supportbehov.
 • Kostnad: Kan vara mer kostnadseffektivt för mindre installationer eller organisationer som endast behöver grundläggande virtualisering.

VMware Cloud Foundation 5.1:

 • Licensiering: Licenseras som en hel plattform, vilket inkluderar alla komponenter (vSphere, vSAN, NSX, vRealize). Detta gör det mer omfattande men också potentiellt dyrare.
 • Kostnad: Inkluderar kostnader för full stack-lösningen och kan innebära en högre initial investering, men erbjuder större värde för organisationer som behöver en integrerad och automatiserad molnplattform.

Sammanfattning

VMware vSphere 8.0 och VMware Cloud Foundation 5.1 är båda kraftfulla verktyg men tjänar olika behov. vSphere 8.0 är idealiskt för traditionell servervirtualisering med hög prestanda och skalbarhet. Cloud Foundation 5.1, å andra sidan, erbjuder en fullständig integrerad lösning för hybridmolnmiljöer, med avancerade automatiserings- och hanteringsfunktioner.

Att välja mellan dessa beror på din organisations specifika krav och framtida strategi. För en stabil och högpresterande virtualiseringsplattform är vSphere 8.0 ett utmärkt val, medan Cloud Foundation 5.1 passar bäst för dem som strävar efter att implementera en helhetslösning för molnintegration och automatisering.

För mer detaljer och vägledning, besök VMwares officiella webbplats.

Veeam introducerar Kasten 7.0: Revolutionerar Kubernetes Dataskydd

Veeam har officiellt lanserat Kasten 7.0, den senaste versionen av sin plattform för Kubernetes dataskydd. Denna nya utgåva är fullpackad med funktioner som syftar till att förbättra cybersäkerhet, regelefterlevnad och innovation med fokus på företagsbehov. Samtidigt som version 7.0 lanseras gör man rebranding och döper om produkten från Kasten K10 till Veeam Kasten.

Viktiga höjdpunkter i Kasten 7.0

Förbättrad cybersäkerhet
Kasten 7.0 lägger stor vikt vid cybersäkerhet, ett kritiskt behov i dagens hotlandskap. En av de mest framträdande funktionerna är den utökade skyddet mot ransomware, särskilt genom integrationen av Azure Blob immutability. Detta säkerställer att backup-data förblir manipuleringssäker, även om illvilliga aktörer får tillgång till lagringsmiljön.

FIPS 140-3 efterlevnad
För organisationer med strikta säkerhetskrav erbjuder Kasten 7.0 nu efterlevnad av FIPS 140-3 standarder. Denna certifiering är viktig för federala myndigheter och företag som behöver följa de högsta nivåerna av datasäkerhet och krypteringsprotokoll.

Avancerade företagsintegrationer
Kasten 7.0 erbjuder förbättrad integration med Red Hat OpenShift Advanced Cluster Management. Detta gör det möjligt för företag att hantera sina Kubernetes-kluster mer effektivt och säkert. Plattformen stödjer också oföränderliga säkerhetskopior för blocklägesvolymer, vilket ger ett extra lager av dataintegritet och säkerhet.

Förbättrat användargränssnitt och synlighet
Den senaste versionen har också betydande förbättringar i användargränssnittet, vilket ger bättre synlighet i säkerhetskopieringsoperationer. Användare kan nu enkelt följa och hantera sin säkerhetskopieringsstatus, vilket säkerställer att all kritisk data är skyddad och kan återställas.

Bredare plattformstöd
Kasten 7.0 fortsätter att bygga på sitt rykte för brett plattformstöd, vilket gör det enklare för organisationer att skydda sin data över olika Kubernetes-miljöer. Denna flexibilitet är avgörande för företag som vill anta en multi-cloud eller hybrid cloud-strategi.

Varför Kasten 7.0 är viktig

Lanseringen av Kasten 7.0 understryker Veeams engagemang för att ligga i framkant av dataskyddsteknologi. Eftersom användningen av Kubernetes fortsätter att växa blir behovet av robusta, skalbara och säkra dataskyddslösningar alltmer kritiskt. Kasten 7.0 möter inte bara dessa krav, utan sätter också nya standarder för vad företag kan förvänta sig av en modern dataskyddsplattform.

Slutsats

Veeams Kasten 7.0 är en banbrytare för Kubernetes dataskydd. Med sina förbättrade funktioner för cybersäkerhet, efterlevnad av strikta säkerhetsstandarder och förbättrade företagsintegrationer erbjuder den en omfattande lösning för att skydda containeriserade applikationer. För företag som vill skydda sina Kubernetes-miljöer är Kasten 7.0 ett alternativ som måste övervägas.

För mer detaljerad information, kolla in den officiella Veeam-nyheten och detaljer om den senaste utgåvan.

Veeam utökar dataskydd med stöd för Proxmox VE

För några veckor sedan annonserade Veeam stöd för en ny hypervisor, Oracle Linux Virtualization Manager – Ett komplement till redan befintliga stödet för VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, och Nutanix AHV. Veeam har nu ännu en gång utökat sitt dataskyddsutbud genom att stödja Proxmox VE, en virtualiseringsplattform sprungen ur öppen källkod. Detta nya stöd, som kommer att visas upp på VeeamON 2024, inkluderar funktioner som oföränderliga (ransomwareskyddade) säkerhetskopior, förbättrad säkerhetskopieringsprestanda och flexibel lagring. Kunder kan nu dra nytta av smidig återställning av virtuella maskiner i olika miljöer, vilket stärker deras dataskydd och cybersäkerhet. Veeam fortsätter att leda inom dataskydd genom kundcentrerad innovation.

För mer information, läs det officiella meddelandet.