VMware vCenter 5.5 startar inte efter omstart

Efter en serverkrasch vägrade VMware vCenter starta igen automatiskt efter uppstart av servern. Vid närmare kontroll visar det sig att några tjänster inte startat som planerat nämligen VMware VirtualCenter Server och VMware VirtualCenter Management Webservices bland annat. Dessutom är inte heller VMware Inventory Service igång. Ingen av tjänsterna går att starta manuellt förutom VMware vSphere Profile-Driven Storage Service som också var stoppad.

Event ID 1000 loggas i eventloggen varje gång man försöker start VMware VirtualCenter tjänsten manuellt i applikationsloggen och Event ID 7024 loggas i Systemloggen. Omstart av tjänsterna i korrekt ordning  verkar heller inte lösa problemet.

Det verkar vara ett problem relaterat till inloggning vid första anblicken, Identity Managment Service och Secure Token Service stängs ner och startas om (Identity Management Service startas först sen STS). Ingen lycka… Dags att kontrollera vpxd.log lite noggrannare och se om där kan finnas några ledtrådar.

I vpxd.log loggas fel relaterade till databasen:

[00312 error 'utilvpxdVdb'] [VpxdVdb::SetDBType] Encountered login error. Subsequent connection attempt failed: 28000

Dags att testa ODBC kopplingen alltså, vid testinloggning via ODBC managern så får man fel:

Microsoft SQL Server Native Client Version 10.50.2500
Running connectivity tests…
Attempting connection [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Login failed for user ‘VCENTER\Administrator’. [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Cannot open database ”VIM_VCDB” requested by the login. The login failed.
TESTS FAILED!

Så uppenbarligen något problem med inloggning mot databasen.

När man öppnar databasen i SQL Server Management Studio så är databasen märkt med en gul varningstriangel och ett förtydligande i form av texten ”Suspect”. En reperation av databasen senare och VMware VirtualCenter Server tjänsten startar som den ska och vi är tillbaks till en fungerande miljö.

VMworld Barcelona 2013 dag 1

Nu har VMworld startat i Barcelona, eventet är större än någonsin enligt rykte fler än 8500 deltagare.

Mycket av den första keynoten handlade om End User Computing, bland annat annonserades Horizon View 5.3 men även att desktop as a service är ett vädigt viktigt område, och det sammanhanget meddelande man även att VMware köpt företaget Desktone.

Några andra produkter som lanserades var vCloud Automation Center 6.0, logInsight 1.5, IT Business Manager.

VMware vCloud Hybrid Service lanserades i augusti som en tjänst för att hantera hybrid moln, idag lanserades ett europeiskt datacenter placerat i UK.

Problem att installera VMware vCenter 5.5: Error 29113

Idag tänkte jag ta upp ett problem jag råkade ut för i mitt hemmalab som resulterade i Error 29113. Bakgrunden är att i hemmalabbet ville jag ha några virtuella ESXi hostar, Domänkontrollant samt vCenter. Eftersom det är en enkel och liten miljö endast tänkt för test/lab så ville jag lägga alla vCenter beroenden på samma server (Single Sign On, Inventory service, Web Client) som vCenter servern. Dessutom ville jag använda Windows vCenter istället för vCenter Server Appliance.

Så vi börjar installation av vCenter server, väljer Simple installation – alla delarna installeras på samma server:

(Bild saknas)

Installationen startar med Single Sign On, som installeras utan problem.

Fortsätter med installationen av Web Client men får felmeddelande om att något gått snett:

(Bild saknas)

Så låt oss titta på de olika alternativen som ovanstående bild visar. Felsökning påbörjas, vi börjar uppifrån och går ner:

-Verify that the certificate file specified in vcsso.properties is valid.

Filen vcsso.properties ligger som standard på en Windows 2008 installation i katalogen:

C:\ProgramData\VMware\VMware VirtualCenter\ssl

Eftersom vCenter ännu inte blivit installerad saknas katalogen helt och ingen fil finns tillgänglig att verfiera. En sökning på disk visar inte heller något resultat, filen finns inte på servern.

(Bild saknas)

-Verify that the clocks on the Single Sign On system and the vSphere Web Client system are in sync.

Eftersom det är en simple install så läggs både Web Client och Single Sign On på samma server, men för säkerhets skull verfierar jag att klockan på domän kontrollanten och vCenter servern är i synk, vilket de är.

-Check the vm_ssoreglog in the system temporary folder for more details on the error.

Vi tar upp filen och kollar innehållet. Filen innehåller en del information:


[2013-10-13 09:57:15,154 main DEBUG com.vmware.vim.install.cli.RegTool] $Id: //depot/vicore/vicore-2013-rel/regtool/viregtool/src/main/java/com/vmware/vim/install/cli/RegTool.java#4 $
[2013-10-13 09:57:15,156 main DEBUG com.vmware.vim.install.cli.RegTool] Executing command: checkVersion -d https://VCENTER_VS.vclass.local:7444/lookupservice/sdk –version-number 1.5
[2013-10-13 09:57:15,200 main INFO com.vmware.vim.install.impl.RegistrationProviderImpl] Intializing registration provider…
[2013-10-13 09:57:15,741 main DEBUG com.vmware.vim.install.impl.LookupServiceAccess] Creating VMODL client for LookupService
[2013-10-13 09:57:15,743 main INFO com.vmware.vim.install.impl.CertificateGetter] Getting SSL certificates for https://VCENTER_VS.vclass.local:7444/lookupservice/sdk
[2013-10-13 09:57:17,234 main DEBUG com.vmware.vim.install.impl.CertificateGetter] Establishing socket connection to VCENTER_VS.vclass.local/192.168.0.240:7444. Timeout is 60000
[2013-10-13 09:57:17,566 main ERROR com.vmware.vim.install.cli.commands.CommandArgumentsParser] Host name may not be null
[2013-10-13 09:57:17,567 main INFO com.vmware.vim.install.cli.RegTool] Return code is: InvalidInput
[2013-10-13 09:57:17,940 main DEBUG com.vmware.vim.install.cli.RegTool] $Id: //depot/vicore/vicore-2013-rel/regtool/viregtool/src/main/java/com/vmware/vim/install/cli/RegTool.java#4 $
[2013-10-13 09:57:17,942 main DEBUG com.vmware.vim.install.cli.RegTool] Executing command: checkVersion -d https://VCENTER_VS.vclass.local:7444/lookupservice/sdk –version-number 1.5 -c C:\Users\ADMINI~1.VCL\AppData\Local\Temp\1\{0A94097F-6DE2-484D-A2B2-ADAF51CC3FDF}\certs\
[2013-10-13 09:57:17,986 main INFO com.vmware.vim.install.impl.RegistrationProviderImpl] Intializing registration provider…
[2013-10-13 09:57:18,564 main DEBUG com.vmware.vim.install.impl.LookupServiceAccess] Creating VMODL client for LookupService
[2013-10-13 09:57:18,568 main INFO com.vmware.vim.install.impl.CertificateGetter] Getting SSL certificates for https://VCENTER_VS.vclass.local:7444/lookupservice/sdk
[2013-10-13 09:57:19,053 main DEBUG com.vmware.vim.install.impl.CertificateGetter] Establishing socket connection to VCENTER_VS.vclass.local/192.168.0.240:7444. Timeout is 60000
[2013-10-13 09:57:19,396 main ERROR com.vmware.vim.install.cli.commands.CommandArgumentsParser] Host name may not be null
[2013-10-13 09:57:19,398 main INFO com.vmware.vim.install.cli.RegTool] Return code is: InvalidInput

En del av informationen är info och debugrelaterat, men det finns några Error meddelande som säger att Host name may not be null, dock så finns det ju faktiskt ett namn på servern så det kan det väl inte vara? Om vi blickar tillbaka till punkten då servern lades till i MS domänen så fick man ett meddelande som angav att namnet inte var lämpligt (i mitt fall vCenter_VS):

(Bild saknas)

Men i labmiljön använder jag Microsoft DNS server så det borde funka?

Slutligen får man rådet att besöka VMware knowledge base och söka efter feler ”Error 29113”.

Rubriken för KB artikeln är ”Upgrading to vCenter Server 5.1 fails with the error: Certificate already expired”. Eftersom vi inte gör en uppgradering så är problemet inte riktigt relaterat till KB artikeln, men den pekar åtminstone på att man ska verifiera vcsso.properties igen men hänvisar till en annan katalog.

Note: The vcsso.properties file is located at C:\Program Files\VMware\Infrastructure\VirtualCenter Server\ssoregtool\.

Den visar sig vara lika tom som förra katalogen:

(Bild saknas)

När det ursprunliga felmeddelande klickas bort kommer följande meddelande: Fields cannot be blank.

Och det ursprungliga felmeddelandet presenteras på nytt:

(Bild saknas)

Därefter avinstalleras tjänsten och ett meddelande hänvisar till manuell installation istället:

(Bild saknas)

Så då fortsätter vi med en manuell installation av Web Client och ser om vi kan testa några saker:

(Bild saknas)

Eftersom vi hade ett fel tidigare i vm_ssoreg.log filen som indikerade problem med hostname så gör vi ett test att använda IP adressen till Lookup Service URL istället för FQDN för att se om det kan vara problemet:

(Bild saknas)

Även denna gång misslyckas installationen, men ett nytt felmeddelande visas som hänvisar till KB artikel 29102.

(Bild saknas)

Inte heller det är relaterad till vårt problem, det handlar om att servernamn som innehåller ”port” ersätts med ”portNumber” och föreslår att man inte ska döpa servern med namn som innehåller port (exempelvis en server som döps till ”support” kommer att fallera på grund att någonstans i uppgraderingskoden finns en ”search & replace” funktion som ändrar strängnamn ”port” till ”portNumber” och som en följd blir servernamnet i vårt exempel till ”supportNumber” istället Problem att installera vCenter 5.5: Error 29113 )

To work around this issue when you do not want to upgrade, ensure that vCenter Server and the database server FQDNs do not contain the string port in the name.

Problemet verkar uppenbarligen vara relaterat till någon form av namnuppslag. Även om servernamnet inte var enligt best practise så skulle det ändå inte vara ett problem så länge man använde sig av Microsoft DNS, vilket jag gör. Men för att testa tesen så byter vi namnet på vCenter servern och ersätter understrykningstecknet med ett bindestreck istället (från vCenter_VS till vCenter-VS alltså).

Sen för enkelhetens skull avinstalleras Single Sign On och installeras igen så vi är säkra på att det ändrade namnet är uppdaterat överallt.

Därefter installeras alla tjänsterna utan problem.

(Bild saknas)

Specialtecken i servernamn kan alltså ställa problem som resulterar i inte helt uppenbara felmeddelande. Det man ska undvika då man namnger servrarna är enligt KB artikel 2041856 (som även hänvisar till Microsoft KB artikel 909264) följande:

 • comma (,)
 • tilde (~)
 • colon (:)
 • exclamation point (!)
 • at sign (@)
 • number sign (#)
 • dollar sign ($)
 • percent (%)
 • caret (^)
 • ampersand (&)
 • apostrophe (‘)
 • period (.)
 • parentheses (())
 • braces ({})
 • underscore (_)
 • white space (blank)

VMware vSphere 5.5 felmeddelande: Quick stats on ”host” is not up-to-date

Under vissa förhållande kan man i vCenter få ett felmeddelande på någon host som meddelar att Quick stat on <host> is not up-to-date. Meddelandet syns oavsett om man ansluter via vSphere client eller Web client mot vCenter Server, däremot får man inte meddelandet om man ansluter direkt mot en host. Det är ett känt problem i vCenter Server 5.5 och för att lösa det krävs att man ändrar i konfigurationsfilen för vCenter, vpxd.cfg.

(Bild saknas)

Börjar med att göra en kopia/backup av vpxd.cfg-filen. Om du kör vCenter Server från Windows hittar du filen i:


C:\ProgramData\VMware\VMware VirtualCenter\

och använder du vCenter Server Appliance finns filen i:

/etc/vmware-vpx/

Öppna sedan vpxd.cfg i din favorit text editor (notepad eller VI) och lägg till nedanstående text någonstans mellan … taggarna:

<quickStats>
<HostStatsCheck>false</HostStatsCheck>
<ConfigIssues>false</ConfigIssues>
</quickStats>

Spara filen och avsluta texteditorn. Därefter startar du om vCenter Server tjänsterna och då är felmeddelandet borta.

Är VMware vCloud Automation Center 5.2 bara för din vSphere-miljö?

Vänta nu, vad är vCloud Automation Center först och främst? Det är ett verktyg som hjälper dig med funktioner som exempelvis en self-service portal för beställning av nya maskiner, oavsett om de är fysiska servrar som du managerar via HP iLO- eller Dell iDRAC-kort till exempel, de kan naturligtvis även vara virtuella och det spelar ingen roll vilken hypervisor du använder – du kan rulla ut maskinerna till vSphere, Hyper-V, XenServer eller KVM om du vill. Du kan även rulla ut dina maskiner till ett moln någonstans, ett VMware vCloud moln som kan vara privat eller publikt eller varför inte till Amazon EC2? Hela vägen genom processen har du möjlighet till att ha en godkännande-kedja som måste följas om du vill.

Och för att återgå till frågan i rubriken: Nej, det är den absolut inte som du precist läste. Har du en 100 % virtuell miljö baserad helt på VMware vSphere? Grattis, din miljö är förmodligen ganska enkel att hantera och managera. Men hur ser dina processer ut för exempelvis rulla ut nya tjänster eller för tester? Här börjar det bli lite mer avancerat att hantera och automatisering blir en naturlig del i processerna.

Eller du kanske har, som de flesta organisationer, en blandad miljö där du har både fysiska och virtuella servrar, du kanske använder Microsoft Hyper-v eller Citrix XenServer till och med. Då är VMware vCloud Automation Center kanske något för dig att titta närmare på. vCloud Automation Center är alltså en produkt du använder oavsett vilken plattform du använder: VMware vSphere, VMware vCloud, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, Citrix Provisioningserver, KVM, fysiska servrar eller publika moln.

Ett annat område som vCloud Automation Center hjälper till med är inom Governance, där governance styrs via policies snarare än via personer vilket hjälper till att effektivisera och samtidigt reducera tiden för att sätta igång nya tjänster. Verktyget låter dig sätta upp tjänster Infrastructure as a Service och Platform as a Service:

(Bild saknas)

Man har alltså en väldigt stor frihet var man vill lägga sina maskiner baserat på en kost-modell exempelvis där man placerar lågprioriterade

Jag har vCloud Director i min miljö och hörde att den kommer försvinna?

Under VMworld i USA för någon månad sedan annonserades att vCloud Director kommer att försvinna som fristående produkt, vissa funktioner kommer att flyttas ”ner” till vSphere och vCenter plattformen och andra funktioner integreras i vCloud Automation Center.

(Bild saknas)

Rent licensmässigt kommer vCloud Director att flyttas in under vCloud Suite licensen som även kommer att innehålla vCloud Automation Center. Om du idag har en fristående vCloud Director licens kommer VMware att använda ett ”Fair Value Conversion”-program för att uppgradera dina licenser.