Vill du blir certifierad på VMware?

Som de flesta företag i IT branschen erbjuder även VMware ett antal olika certifieringar. Det finns för alla nivåer, från de grundläggande till det absolut mest avancerade. Det finns tre olika inriktningar eller lösningsområde som man kan certifiera sig inom: Datacenter Virtualization, Cloud och Workforce Mobility. De flesta har 4 olika nivåer man kan certifiera sig på:

VCA – VMware Certified Associate
VCP – VMware Certified Professional
VCAP – VMware Advanced Professional
VCDX – VMware Design Expert

Inom VCAP certifieringen finns dessutom två olika certifieringar, ett Administrations- och ett Designcert. Administrationscertet skiljer sig från de övriga genom att man praktiskt visar att man kan de olika produkterna. Man ansluter till ett testmiljö i USA och skapar virtuella maskiner, löser problem och så vidare baserat på scenarior eller frågor man får.

VCP, VCAP och VCDX är certifieringar som kräver ganska mycket tid och investeringar men om man vill komma igång och få sin första officiella titel som VMware Certified så är det enkelt att komma igång. VCA certifieringen består av gratis E-learning kurs på webben och därefter genomför man en certifiering hos Pearson-vue online.

För att registrera sig för en utbildning går man den sida som lockar mest:
VMware Certified Associate – Data Center Virtualization (VCA-DCV)
VMware Certified Associate – Cloud (VCA-Cloud)
VMware Certified Associate – Workforce Mobility (VCA-WM)

Man lägger till utbildningen genom att klicka på ”Add to myEnrollment”.

För att sedan skriva certet måste man först begära åtkomst som man gör på någon av nedanståend länkar och välja ”Register for the exam”:
VMware Certified Associate Exam- Data Center Virtualization (VCA-DCV) 
VMware Certified Associate Exam- Cloud (VCA-Cloud) 
VMware Certified Associate Exam- Workforce Mobility (VCA-WM)

Därefter kommer det att skickas ett bekräftelsemail till dig vilket kan ta upp till en timme.

Nästa steg är att boka in certet via Pearson Vues hemsida: www.pearsonvue.com/vmware/schedule

Fram till och med 31 januari kan du genomföra VCA certet med 50% rabatt, det enda du behöver göra är att ange följande Voucher / Promo code vid registreringen: VMRT4A4F9976

Så passa på att blir certifierad på VMware – helt kostnadsfri utbildning och 50% rabatt på certet! Dessutom, har du lust kan du få rabatt på samtliga 3 VCA cert!

ESXi som en virtuell maskin i din test/labbmiljö?

Är du som jag fullständigt uppslukad av VMwares olika produkter? Så pass mycket att du till och med har en labb miljö hemma eller på kontoret där du provar olika produkter i en ”skyddad” miljö? I så fall har jag goda nyheter till dig!

Jag brukar sätta upp några ESXi hostar som virtuella maskiner som därefter skapar ett kluster som jag sedan kan labba med VMware View, Operations Manger, SRM, vCloud Director och så vidare utan att påverka något annat. Oavsett om du kör din labb miljö direkt ovanpå vSpheremiljön eller via vCloud Director kan du få en isolerad labbmiljö. Det finns lite olika vägar för att sätta upp labbmiljön beroende på hur automatiserat man vill ha det; Från att göra alla installationer manuellt till att gå via templates och till att använda utomstående lösningar som exempelvis AutoLab och Ultimate Deployment Appliance.

Man kan exempelvis lägga de olika labbmiljöerna (View, vCloud, vSphere osv) i olika vApps som innehåller alla komponenter exemeplvis minst 2 hostar, vCenter Server, NAS server, Domänkontrollant. Fördelen med en vApp är att du startar alla komponenterna i rätt ordning och man behöver bara starta vAppen, inte de olika virtuella maskinerna individuellt. Problemet uppstår däremot när man ska stänga ner vAppen, nedstängningen utförs med hjälp av VMware tools om man vill ha en ”clean” shutdown. Saknas VMware tools får man nöja sig med att den virtuella maskinen gör en poweroff. Nu har dock VMware släppt en ny fling, en fling är ett verktyg som kan användas osupporterat för att förenkla olika funktioner, som faktist gör det möjligt att installera (valda delar av) VMware tools i en ESXi-host och därmed gör det möjligt attt stänga ner en virtuell maskin på ett korrekt sätt.

Hur går man då tillväga för att installera VMware tools i ESXi hosten? Det är bara att följa instruktionerna här under:

Instructions

VMware Tools for Nested ESXi can be installed on any ESXi 5.x guest. This Fling is packaged as a VIB that can be installed using the esxcli command from the guest’s ESXi shell (which can be enabled in the DCUI under Troubleshooting Options).

There are two methods in which you can install the VIB:

Option 1 – Download VIB and upload to an ESXi datastore:

Download http://download3.vmware.com/software/vmw-tools/esxi_tools_for_guests/esx-tools-for-esxi-9.7.0-0.0.00000.i386.vib and upload to an ESXi datastore

esxcli software vib install -v /vmfs/volumes/[DATASTORE]/esx-tools-for-esxi-9.7.0-0.0.00000.i386.vib -f

Option 2 – Install directly from VMware.com (requires internet access from ESXi host):

esxcli software vib install -v http://download3.vmware.com/software/vmw-tools/esxi_tools_for_guests/esx-tools-for-esxi-9.7.0-0.0.00000.i386.vib -f

To uninstall the VIB:

esxcli software vib remove -n esx-tools-for-esxi

Länkar:
AutoLab: http://www.labguides.com/autolab
Ultimate Deployment Appliance: http://www.ultimatedeployment.org/
VMware tools for nested ESXi: http://labs.vmware.com/flings/vmware-tools-for-nested-esxi

Veeam Backup & Replication v7 – Frågor & Svar

För ett tag sedan gjorde Veeam sin senaste inkarnation av sitt backupverktyg, Backup & Replication, tillgängligt för nedladdning/användning. Veeam Backup & Replication har många olika användningsområde för att säkerställa din virtuella miljö – oavsett om den är baserad på VMware vSphere eller Microsoft Hyper-v. Verktyget kan bland annat ta backup av dina virtuella maskiner till disk eller tape, replikera virtuella maskiner mellan olika hostar/siter, verifiera att backupen faktiskt lyckats genom att starta upp virtuella maskiner från backup.

(Bild saknas)

Det finns en hel del frågeställningar, av olika natur, som kan vara berättigade i sammanhanget. Här nedan går vi igenom några av dom.

Licenser

F: Hur licensieras produkten?

S: Per fysisk CPU socket på ”ursprungs-hosten” (där de virtuella maskinerna du vill skydda finns). Mål-hosten, dit du säkerhetskopierar/replikerar virtuella maskiner, behöver inte licenseras. Hostar som hanterar virtuella maskiner som inte säkerhetskopieras behöver heller inte licensieras, inte ens om de är med i samma kluster.

F: Är licensen kopplad till hur många kärnor CPU:n har?

S: Nej, priset är samma oavsett hur många kärnor CPU:n har. Licens priser baserad på CPU kärnor försvann med den nya licensmodellen som började gälla 1 juli 2013.

F: Är några av komponenterna licensierade separat? Exempelvis Enterprise Manager, backup servrar, backup proxy servrar, backup repositories, WAN acceleratorer, tape libraries.

S: Nej, de är inte licensierad separat. Du kan installera så många av de komponenterna som är relevanta för din miljö.

F: Hur håller man reda på licensierade sockets på olika hypervisors (vSphere eller Hyper-v), är det en gemensam pool?

S: Nej, varje hypervisor har sin egen socket beräkning i licensfilen

F: Är det olika priser per socket beroende på vilken hypervisor man använder?

S: Nej, det är samma pris oavsett hypervisor

F: Kan jag byta mina licensierade sockets från en hypervisor till en annan?

S: Ja, du kan göra det närsomhelst genom att kontakta din säljkontakt. Bytet är tillgängligt kostnadsfritt. Som en del i processen kommer du även att få en temporär licensnyckel vilket innebär att båda dina hypervisor miljöer är licensierade parallellt på samma backup server. Licensen är kostnadsfri, giltig i 3 månader och kan förlängas vid behov (dock endast för stora miljöer). Teknisk support inkluderas även kostnadsfritt under tiden den temporära licensen är giltig.

F: Kan jag installera flera v7 backupservrar på flera siter och använda samma licensfil?

S: Du kan installera hur många backupservrar du vill med samma licensfil så länge den faktiska socket användningen över alla backupservrar inte överstiger det licensierad antalet. För att säkerställa efterföljelse rekommenderar vi att ni använder Veeam Backup Enterprise Manager som tillhandahåller central licenshantering. Enterprise Manager rapporterar det faktiska antalet sockets som används över alla backup servrar och kan dessutom användas för att lägga till den nya v7 licensfilen till alla anslutna backup servrar.

F: Kan jag bland olika produkt editioner i samma miljö?

S: Nej, det måste vara samma license edition

F: När exakt räknas host sockets av mot poolen av licenser?

S: När första backup-, replikerings- eller kopieringsjobbet körs på en host

F: Jag har tagit bort någon host från min miljö, kan jag få tillbaka licensen till min licenspool?

S: Ja, öppna license management rutan i huvudfönstret, välj host och klick på Revoke

Uppgradering: Licenser

F: Jag är en befintlig kund som kör version 6.x. Behöver jag en ny licensfil för att installera v7?

S: Ja, du behöver tillgång till en ny licensfil för version 7.x. Din nuvarande licensfil kommer inte att fungera.

F: Är v7 en kostnadsfri uppgradering från äldre versioner?

S: Alla uppgraderingar från Veeam är kostnadsfria förutsatt att du har giltigt underhållsavtal. Alla nya licenser inkluderar 1 års underhållsavtal. Om du köpte Backup & Replication för mer än 1 år sedan men förlängde inte underhållsavtalet behöver hantera detta via din säljkontakt för att köpa till nytt underhållsavtal, inklusive tiden du saknat avtal.

F: Jag är en nuvarande kund med underhållsavtal, hur får jag tag i den nya licensfilen för v7?

S: Använd License Management Portal på nedladdningssida för produkten (under My Account) för att få den nya licensfilen, eller maila till licensing@veeam.com för hjälp. Om du väljer att maila så svarstiderna var lite längre i samband med att nya produkter har gjorts tillgängliga.

F: Vilken v7 produkt edition får jag när jag uppgraderar från version 6.x?

S: Samma produkt edition som du använder idag med v6 (Standard eller Enterprise). Ytterligare så kan alla Enterprise-edition kunder som hade aktivt underhållsavtal per den 1:a juli 2013 begära en kostnadsfri uppgradering till Enterprise Plus. Den kostnadsfria uppgraderingen måste begäras senast 1 november. Uppgradering av licensen till Enterprise Plus kommer att innebära ökade kostnader för underhållsavtal med början vid nästa förlängningstillfälle då dessa beräknas på licensens listpris.

F: Vad är skillnaden på funktioner mellan Standard, Enterprise och Enterprise Plus editionerna? Är det några nya skillnader jämfört med version 6?

S: Inga befintliga funktioner har tagits bort från någon av editionerna. De allra flesta nya funktionerna är tillgängliga redan i Standard edition. Några få nya funktioner är tillgängliga endast i Enterprise eller Enterprise Plus editionerna. Vänligen kontrollera Veeam Backup & Replication Edition Comparison dokumentet som finns på produkt sidan under Resources-fliken på Veeam hemsida.

Uppgradering: Teknisk

F: Behöver jag göra en ren installation eller kan jag uppgradera min befintliga Backup & Replication miljö till version 7?

S: Veeam supporterar in-place uppgraderingar från version 6.0, 6.1 eller 6.5 (oavsett patchnivå). Om du använder äldre versioner vänligen kontakta Veeams support för instruktioner och hjälp med en uppgradering.

F: Hur uppgraderar jag till version 7.0?

S: Uppgraderingsprocessen är väldigt enkel och rättfram. Se till att det inte finns några aktiva backup- eller återställningsjobb och kör sedan installationsprogrammet för version 7 på din backupserver. Då installationen är slutförd, starta Backup & Replication och följ instruktionerna i Upgrade Wizard så uppgraderas alla kvarvarande komponenter automatiskt. För en mer detaljerad steg-för-steg anvisning, läs igenom Upgrade sektionen i Release Notes dokumentet.

F: Kommer mina jobb och inställningar att bibehållas vid en uppgradering?

S: Ja, alla dina jobb och inställningar kommer att bevaras. Detta betyder också att några nya funktioner (parallell processing, nya kompressions nivåer) inte kommer att användas som standard, du måste manuellt aktivera dessa funktioner om så önskas. Detta för att säkerställa att produkten uppträder på samma sätt även efter en uppgradering.

F: Vilken Backup & Replication version kan jag uppgradera till version 7.0?

S: Du måste köra version 6.0, 6.1 eller 6.5 (oavsett patch nivå)

F: Stödjer version 7.0 av backup servern både 32-bitars och 64-bitars OS?

S: Version 7.0 backup server stödjer endast 64-bitars OS. Om din 6.x backupserver kör 32-bitars OS måste denna migreras till 64-bitars OS innan en uppgradering görs. Du kan använda verktyget för konfigurations backup (finns tillgängligt version 6.5) för att enkelt migrera dina 6.5 backup servrar till den nya hosten innan en uppgradering genomförs.

F: Supporterar version 7.0 backup proxies och backup repositories både 32- och 64-bits OS?

S: Ja, i betydelsen att du kan låta dina backup proxies och backup repositories intakta. Men Veeam rekommenderar att använda 64-bitars servrar för backup repositories då dessa supporterar större backupstorlekar.

F: Kan version 7.0 och tidigare versioner vara installerade på samma server?

S: Nej, men man kan däremot använda olika versioner parallellt på skilda server och ända behandla samma virtuella maskiner utan problem (så länge jobben inte överlappar). Det är så de flesta kunder väljer att göra Proof of Concept vid nya versioner innan man uppgraderar produktionsmiljön.

F: Kan Enterprise Manager 7.0 hämta data från Veeam Backup & Replication 6.x servrar?

S: Ja

F: Kan jag återställa backuper gjorda med en tidigare version än 7.0?

S: Ja, version 7.0 kan återställa backuper gjorda med alla version av Veeam Backup & Replication med start från version 1.0

Systemkrav

F: Vad är systemkraven och supporterade konfigurationer för de olika komponenterna och för skyddade virtuella maskinerna?

S: Detta finns i System Requirements sektionen i Release Notes dokumentet som finns tillgänglig på Veeams nedladdningssida och på Product sidan under Resources fliken. Utöver detta så finns plattformsspecifika FAQ:er för mer specifik information

F: Är Veeam Backup & Replication supporterat att köra i en virtuell maskin?

S: Ja

F: Är Veeam Backup & Replication tillgängligt som en linux-baserad virtuell appliance?

S: Nej, Veeam Backup & Replication måste installeras på Microsoft Windows.

F: Vilka fördelar finns att använda 64-bitars OS för Backup & Replication komponenter som supporterar både 32- och 64-bitars OS?

S: För backup repositories stödjer 64-bitar OS mycket större backupfiler. Det finns ingen fördel att köra backup proxies med 64-bitas OS i dagsläget, däremot kommer VMware vSphere 5.5 support kräva 64-bitars backup proxy servrar.