Veeam lanserar säker molnlagring med Veeam Data Cloud Vault

Veeam Software, ledande inom dataskydd och återställning efter ransomware, har introducerat Veeam Data Cloud Vault. Detta är en molnbaserad lagringstjänst som möjliggör säker förvaring av backup-data inte bara utanför företagets lokaler, utan även i ett alltid oföränderligt och krypterat format. Det ger ytterligare skyddslager för kritisk information. Tjänsten är byggd på Microsoft Azure och integrerad i Veeam Backup & Replication. Genom Veeam Data Cloud Vault kan företag lagra, hantera och komma åt data utan att behöva designa, implementera eller hantera moln- eller fysisk lagringsinfrastruktur. Tjänsten är prissatt förutsägbart och skalar enkelt efter behov över tid. Dessutom erbjuder den tillförlitlighet och katastrofåterställningsfunktioner från molnlagringsleverantören. Veeam Data Cloud Vault är specifikt utformat för att ge Veeam Data Platform-användare den säkra molnlagring som behövs för backup. Oavsett om du vill skriva Veeam Data Platform-backuper direkt till Veeam Data Cloud Vault eller komplettera lokal lagring som en del av en 3-2-1-1-0-backupstrategi, är Veeam Data Cloud Vault:

  • Säker: Skydda data med noll förtroende för molnlagring.
  • Enkel att använda: Eliminera huvudvärken med att arkitektera infrastruktur och hantera oförutsägbara molnkostnader.
  • Prissatt förutsägbart: Erbjuder en prenumerationsmodell med tydlig prissättning.
  • Krypterad och oföränderlig: Säkerställ att data är skyddad och oföränderlig.