Nyheter i Veeam Backup for AWS v8

Veeam, världsledande inom dataskydd och ransomware-återställning, har lanserat Veeam Backup for AWS v8. Denna version introducerar betydande förbättringar för molndata-skydd, inklusive:

  1. Backup för Amazon Redshift: Möjlighet att säkerhetskopiera och återställa Amazon Redshift-kluster, vilket säkerställer integritet och snabb återställning vid datakorruption.
  2. Backup för Amazon FSx: Stöd för säkerhetskopiering och återställning av Amazon FSx-filsystem, viktigt för högpresterande beräkningar och databehandling.
  3. Förbättrad Användargränssnitt: Enklare navigering och bättre kontroll över backup-aktiviteter.
  4. Skalbarhetsförbättringar: Optimerad resursanvändning för stora deployment.

Läs mer om dessa funktioner på Veeam-bloggen.

Nyheter i Veeam Backup för Microsoft Azure 7.0

Veeam Backup för Microsoft Azure 7.0 har nyligen släppts och erbjuder flera nya funktioner och förbättringar som gör dataskydd och återställning i Azure-miljön ännu mer effektivt och säkert.

Viktiga Nya Funktioner

1. Förbättrad Säkerhet och Kompatibilitet: Version 7.0 inkluderar stöd för fler autentiseringsmetoder, vilket förbättrar säkerheten vid åtkomst till backup-data. Detta är särskilt viktigt för att skydda mot obehörig åtkomst och potentiella säkerhetsintrång.

2. Ökad Prestanda: Backup- och återställningsprocesser har optimerats för att vara snabbare och mer resurseffektiva. Detta inkluderar förbättringar i hanteringen av stora mängder data, vilket minskar den totala tiden för backup-jobb och återställningar.

3. Utökade Molnmiljöer: Den senaste versionen stöder nu fler molnplattformar och tjänster, inklusive förbättrad integration med andra Veeam-produkter. Detta gör det enklare att hantera hybridmiljöer där data kan flyttas sömlöst mellan lokala och molnbaserade system.

4. Förbättrad Användarvänlighet: Gränssnittet har uppdaterats för att vara mer intuitivt och användarvänligt, vilket gör det enklare för administratörer att konfigurera och övervaka backup- och återställningsjobb. Dessutom har rapporteringsverktygen förbättrats för bättre insyn i backup-status och prestanda.

5. Automatisering och Orkestrering: Med nya automatiseringsfunktioner kan administratörer nu skapa mer avancerade backup- och återställningsstrategier som kan köras automatiskt baserat på definierade regler och scheman. Detta minskar behovet av manuella ingrepp och minimerar risken för mänskliga fel.

6. Stöd för Nya Plattformar och Applikationer: Veeam Backup för Microsoft Azure 7.0 stöder nu fler operativsystem och applikationer, vilket gör det till ett mer mångsidigt verktyg för företag med blandade IT-miljöer.

Genom dessa uppdateringar fortsätter Veeam att stärka sin position som ledande inom dataskydd och molnbackup-lösningar, vilket ger företag de verktyg de behöver för att säkerställa dataintegritet och tillgänglighet i en alltmer digital värld.

För mer detaljerad information om de senaste uppdateringarna kan du besöka Veeams officiella release notes.

VMware Cloud Director 10.6 Nu Tillgänglig

Den senaste versionen av VMware Cloud Director, version 10.6, har nu officiellt lanserats och erbjuder en rad nya funktioner och förbättringar för molnleverantörer och deras kunder. Denna uppdatering är designad för att förbättra säkerheten, förenkla hanteringen och öka effektiviteten för molntjänster.

Förbättrad Säkerhet

VMware Cloud Director 10.6 har introducerat flera säkerhetsförbättringar. En av de mest framstående funktionerna är stödet för Virtual Trusted Platform Module (vTPM), vilket ger ett extra säkerhetslager för virtuella maskiner. Denna funktion hjälper till att skydda gästoperativsystem från obehörig åtkomst och manipulation​ (VMware)​​ (VMware)​.

Självbetjäningsmöjligheter för Kunder

Med den uppdaterade användargränssnittet för NSX Advanced Load Balancer HTTP-policyer kan kunder nu enkelt hantera sina lastbalanseringskrav på egen hand. Detta ger dem större kontroll och flexibilitet, vilket förbättrar applikationernas prestanda och säkerhet​ (VMware Blogs)​.

Automatiserad Nätverkshantering

En annan betydande förbättring i VMware Cloud Director 10.6 är införandet av automatiserad konfiguration för standard NAT och brandväggsregler. Genom att använda IP-områden förenklas nätverkshanteringen och säkerställs att rätt regler tillämpas baserat på nätverkstopologin, vilket leder till en mer effektiv och pålitlig nätverksinfrastruktur​ (VMware Blogs)​.

Effektiv Brandväggshantering

Den nya versionen erbjuder också en optimerad användarupplevelse för hantering av brandväggsregler. Det förbättrade gränssnittet gör det enklare att skapa och placera regler, vilket ökar produktiviteten för administratörer och minimerar överlappande eller motstridiga regler​ (VMware Blogs)​.

Förbättrad Katalogpublicering

Förbättringar i prestanda för katalogpublicering och prenumeration gör det möjligt att synkronisera innehåll snabbare mellan olika VMware Cloud Director-inställningar. Detta är särskilt värdefullt i dynamiska molnmiljöer där smidighet och responsivitet är avgörande​ (VMware Blogs)​​ (VMware)​.

Utökad Extensibilitet

VMware Cloud Director fortsätter att stödja extensibilitet genom integrationer med olika verktyg som Terraform och App Launchpad. Dessa verktyg gör det möjligt för användare att enkelt hantera och distribuera applikationer och infrastrukturtjänster, vilket förbättrar utvecklings- och driftsprocesserna​ (VMware)​.

Slutsats

VMware Cloud Director 10.6 representerar ett betydande steg framåt för molnleverantörer och deras kunder, med förbättrad säkerhet, förenklad hantering och ökad effektivitet. För att läsa mer om den senaste versionen och dess funktioner, besök den officiella VMware-bloggen.