VMware vSAN rapporterar att kapacitet saknas

Förra veckan lanserade VMware vSAN – Ett SAN, det vill säga gemensam disklagring för flera hostar, utan att det krävs någon speciell extra disklåda som ska installeras i ditt datacenter. Ett virtuellt SAN helt enkelt. VMware vSAN gör det möjligt att använda funktioner som High Availability, vMotion och DRS på dina virtuella maskiner genom att utnyttja de diskar som sitter lokalt i servrarna. Det behövs inga speciella virtuella appliances som ska installeras på hostarna heller – vSAN är integrerat i hypervisor så det enda man behöver göra för att komma igång är att klicka i en bockruta.

Det går utmärkt att test i en virtuell miljö, man behöver tillgång till senaste versionerna av ESXi och vCenter som släpptes förra veckan (åtminstone om man vill testa GA versionen). För att testet ska gå att genomföra i en virtuell miljö kan man ”emulera” en SSD disk, vSAN kräver nämligen att det finns en SSD disk i hosten samt ytterligare SAS/SATA diskar som kan nyttjas. SSD disken används för prestanda accelerering. När man sätter upp vSAN genom att bocka i vSAN rutan i clusterkonfigurationen så skapas automatiskt en ny datastore ”vsanDatastore” som utnyttjar de lokala diskarna i hostarna, men man kan råka ut för att man får en varning på clustret som säger:

vsan datastore datastore1 in cluster **** in datacenter **** does not have capacity

Tittar man i release-noten för vCenter 5.5 Update 1 så hittar man felet och dessutom ganska nedslående workaround som beskrivs:

The error message continues to persist even after disabling Virtual SAN on the cluster. The issue does not occur if there are one or more disk groups created for a Virtual SAN cluster before disabling Virtual SAN on the cluster.

Workaround: None.

Oavsett om man använder automatisk eller manuell konfiguration får man samma fel. Detta är möjligtvis ett legitimt fel i vissa scenarier och miljöer men det kan också vara en felkonfiguration man råkat göra som administratör där man förbisett några krav för vSAN. Kravet är att det ska finnas minst en SSD disk (som man i en virtuell miljö kan emuleras genom att lägga till scsi0:1.virtualSSD=1 i konfigurationen för den virtuella ESXi hostens disk som ska användas för SSD emulering). Och det ska även finnas en vanlig disk utan någon ytterligare konfiguration. Hosten har alltså 3 diskar: 1 för vSphere installation, en för SSD emulering (prestanda) och ytterligare en som vSAN använder (kapacitet).

Nästa krav är att diskarna ska vara oanvända, d.v.s. de ska inte ha en aktiv datastore redan. Och det är just detta kravet som kan ställa till problem. Om diskarna redan har formaterats och är tillgängliga som datastores för hosten kan man få ovanstående fel, som ju egentligen inte är ett fel utan helt enkelt betyder att du har redan använt dina lokala diskar till annat så vSAN får ingen diskyta kan användas.

Åtgärd?

  1. Disabla vSAN
  2. Kontrollera att ingen information ligger på de datastores som ska användas till vSAN – se till att det inte är disken du använder för vSphere installationen.
  3. Välj delete och frigör diskarna så vSAN kan claima dom. (Görs på samtliga hostar i clustret som ska användas för vSAN)
  4. Aktivera vSAN igen

Sen bör du ha en vsanDatastore volym som du kan använda och vSAN har claimat tillgängliga diskar i clustret.

VMware lanserar vSAN

Idag har VMware lanserat vSAN, virtual SAN, som är deras lösning för att förenkla och förbättra lagringshantering. VMware vSAN gör det möjligt att lagring dina virtuella maskiner på lokal disk som sitter i servern, vSAN ser därefter till att göra kopior av alla inblandade filer och flytta dom till andra hostar och därigenom tillhandahålla redundans om den ursprungliga hostar fallerar.

Med andra ord, dina virtuella maskiner kan flyttas med vMotion, de kan skyddas med High Availability, lastbalanseras med Distributed Resource Scheduler utan att ha en fysisk gemensam lagringsmiljö, SAN. Det räcker alltså med de diskarna som sitter i servrarna. Och vSAN är en integrerad del av vSphere plattformen, för att aktivera och börja använda vSAN räcker det med ett par musklick för att vara igång – eller som VMware uttrycker det ”Two-Click Storage Provisioning”.

Vid lanseringen idag offentliggjorde man 2 väldigt intressanta saker:

  • VMware vSAN kommer att finnas tillgängligt i nästa vecka i GA version, d.v.s. produktionsfärdig
  • Man kommer redan från start att stödja 32 hostar i ett vSAN kluster

En av funktionerna man får med vSAN är möjligheten att specificera hur många kopior man vill ha av sina VMs, vill man ha 4 kopior av en VM är det bara att ändra policy och då skapar vSAN själv fler kopior av de virtuella maskinerna och flyttar dessa kopior till olika hostar. Man har i policyn även möjlighet att ange vilka prestanda man önskar på de virtuella maskinerna – hur många diskar den virtuella maskinen ska stripas över.

Utökning av vSAN kan göras på olika sätt: Scale-up eller Scale-out. Antingen kan man addera fler diskar i hostarna eller så kan man addera fler hostar till clustret.

Låter det bra och vill du veta mer? Kontakta mig.