Långsam FLR med Veeam Backup & Replication 7?

Veeam Backup & Replication kan förutom backup och återställning av hela virtuella maskiner även återställa enstaka filer eller File Level Restore, FLR, som man även kallar det. En kund till oss råkade ut för ett problem där man behövde återställa en del kataloger och filer på deras filserver. Ett perfekt tillfälle att nyttja funktionen File Level Restore. Efter en stund gick dock återställningen ner i hastighet markant, dessutom fortsatte hastigheten att sjunka succesivt. Då den avbröts var överföringshastigheten nere i 44KB/s.

I scenarier där man återställer kataloger med stora mängder filer kan detta vara ett problem, även om det var planlagt att lösa detta problem i version 7 av Veeam Backup & Replication så ställer det uppenbarligen fortfarande till problem i vissa miljöer.

Hur kommer man runt detta problem om man behöver återställa sina filer snabbt? Jo, börja med att mappa upp destinationen du ska återställa till från Veeam Backupservern. Mappa upp en enhetsbokstav till \\<Min stora filserver>\d$ (eller den enhetsbokstav som är önskvärd i sammanhanget) därefter går man i Veeam Backup Browsern och väljer ut den katalogen man vill återtälla, högerklickar på den och istället för att välja ”Restore” väljer man ”CopyTo” och pekar ut ovanstående enhetsbokstav istället. Återställningen ska då genomföras med bibehållen hastighet genom hela jobbet.