vSphere Client och Windows 7 fungerar inte…eller?

Ibland är det för svårt att motstå frestelsen att testa nya saker, priset man ofta får betala är att vissa saker slutar fungera. Så var det för mig när jag uppgraderade till Windows 7 och samtidigt vill köra vSphere Client. En omständig workaround med att installera WindowsXP mode osv finns ju men detta är ett betydligt enklare sätt som ni kan testa:

1. Skaffa en kopia av filen %SystemRoot%Microsoft.NETFrameworkv2.0.50727System.dll från en icke-Windows 7 maskin som har .NET 3.5 SP1 installerat.
2. Skapa en katalog på Windows 7 maskinen där vSphere Clienten är installerad och kopiera in filen från steg 1 i denna katalog.
Till exempel, skapa katalogen Lib under katalogen där vSphere Client launcher är installerad
(%ProgramFiles%VMwareInfrastructureVirtual Infrastructure ClientLauncherLib).
3. I vSphere Client launcher katalogen, öppna filen VpxClient.exe.config i en text editor och lägg till 
< runtime>
 element och ett < developmentMode> element enligt nedan och spara filen.

< ?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
< configuration>
...
< runtime>
< developmentMode developerInstallation="true"/>
< /runtime>

< /configuration>

4. Skapa en batch fil (exempelvis VpxClient.cmd) på något lämpligt ställe. Lägg till kommandot DEVPATH miljö variabeln till den katalog dit du kopierade System.dll i steg 2 och ett andra kommando för att starta vSphere Client. Spara filen.
Exempel för Windows 7 32-bitar:

SET DEVPATH=%ProgramFiles%VMwareInfrastructureVirtual Infrastructure ClientLauncherLib
"%ProgramFiles%VMwareInfrastructureVirtual Infrastructure ClientLauncherVpxClient.exe"

Exempel för Windows 7 64-bitar:

SET DEVPATH=C:Program Files (x86)VMwareInfrastructureVirtual Infrastructure ClientLauncherLib

"C:Program Files (x86)VMwareInfrastructureVirtual Infrastructure ClientLauncherVpxClient.exe"

Nu är det bara att starta VpxClient.cmd och köra så det ryker!

VMware vSphere är här!

Äntligen är den här, den nya versionen av VMwares Virtual Infrastructure som numera döpts om till VMware vSphere. vSphere innehåller en mängd nya funktioner, både i stort och smått. Allt ifrån stöd för högsta möjliga tillgänglighet av virtuella maskiner via den nya funktionen Fault Tolerance till stöd för IDE-diskar och USB stöd. En del nya paket har introducerats, bland annat två nya Essentials paket som är mycket bra prissatta. En annan nyhet vad gäller licenser är att den tidigare Foundation licensen kommer att försvinna omgående och på lite längre sikt kommer även Enterprise licensen att tas bort, Enterprise licensen kommer att finnas kvar att beställa fram till den 15 december.

En viktig framgångsfaktor för VMwares plattform har i åtminstone mina ögon alltid varit att man har kunnat designa lösningar som höjer tillgängligheten på de funktioner och tjänster som vi inom IT ska leverera till våra organisationer. VMotion har funnits länge, funktionen introducerades för cirka 6 år sedan, och VMware har byggt vidare på tillgänglighetsspåret genom sin High Availability funktion. Nu är vi redo att ta nästa logiska steg som är Fault Tolerance. Fault Tolerance kan skydda utvalda funktioner och tjänster i din miljö genom att tillåta helt tranparent tillgänglighet om serverhårdvaran skulle krascha. Din Exchangeserver, affärssystem, filserver eller vilken funktion du nu anser vara affärskritisk går alltså inte ner bara för att servern den ligger på råkar krascha, upptiden är alltså bättre än ett kluster från exempelvis Microsoft och dessutom behöver du inte använda dyra Enterprise licenser för Windows, du behöver inte kunna klusterhantering, du behöver inte ens kunna något om operativsystemet i den virtuella maskinen du vill skydda. Det enda du behöver göra är att klicka på den virtuella maskinen du vill skydda och välja att aktivera Fault Tolerance.