vSphere Client och Windows 7 fungerar inte…eller?

Ibland är det för svårt att motstå frestelsen att testa nya saker, priset man ofta får betala är att vissa saker slutar fungera. Så var det för mig när jag uppgraderade till Windows 7 och samtidigt vill köra vSphere Client. En omständig workaround med att installera WindowsXP mode osv finns ju men detta är ett betydligt enklare sätt som ni kan testa:

1. Skaffa en kopia av filen %SystemRoot%Microsoft.NETFrameworkv2.0.50727System.dll från en icke-Windows 7 maskin som har .NET 3.5 SP1 installerat.
2. Skapa en katalog på Windows 7 maskinen där vSphere Clienten är installerad och kopiera in filen från steg 1 i denna katalog.
Till exempel, skapa katalogen Lib under katalogen där vSphere Client launcher är installerad
(%ProgramFiles%VMwareInfrastructureVirtual Infrastructure ClientLauncherLib).
3. I vSphere Client launcher katalogen, öppna filen VpxClient.exe.config i en text editor och lägg till 
< runtime>
 element och ett < developmentMode> element enligt nedan och spara filen.

< ?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
< configuration>
...
< runtime>
< developmentMode developerInstallation="true"/>
< /runtime>

< /configuration>

4. Skapa en batch fil (exempelvis VpxClient.cmd) på något lämpligt ställe. Lägg till kommandot DEVPATH miljö variabeln till den katalog dit du kopierade System.dll i steg 2 och ett andra kommando för att starta vSphere Client. Spara filen.
Exempel för Windows 7 32-bitar:

SET DEVPATH=%ProgramFiles%VMwareInfrastructureVirtual Infrastructure ClientLauncherLib
"%ProgramFiles%VMwareInfrastructureVirtual Infrastructure ClientLauncherVpxClient.exe"

Exempel för Windows 7 64-bitar:

SET DEVPATH=C:Program Files (x86)VMwareInfrastructureVirtual Infrastructure ClientLauncherLib

"C:Program Files (x86)VMwareInfrastructureVirtual Infrastructure ClientLauncherVpxClient.exe"

Nu är det bara att starta VpxClient.cmd och köra så det ryker!