Nyheter i Veeam Backup for AWS v8

Veeam, världsledande inom dataskydd och ransomware-återställning, har lanserat Veeam Backup for AWS v8. Denna version introducerar betydande förbättringar för molndata-skydd, inklusive:

  1. Backup för Amazon Redshift: Möjlighet att säkerhetskopiera och återställa Amazon Redshift-kluster, vilket säkerställer integritet och snabb återställning vid datakorruption.
  2. Backup för Amazon FSx: Stöd för säkerhetskopiering och återställning av Amazon FSx-filsystem, viktigt för högpresterande beräkningar och databehandling.
  3. Förbättrad Användargränssnitt: Enklare navigering och bättre kontroll över backup-aktiviteter.
  4. Skalbarhetsförbättringar: Optimerad resursanvändning för stora deployment.

Läs mer om dessa funktioner på Veeam-bloggen.