Fault Tolerance och DRS?

En förbisedd förbättring med DRS funktionaliteten i VMware vSphere 4.1 är hantering av fel-toleranta virtuella maskiner. Tidigare kunde man inte lastbalansera virtuella maskiner med VMware Fault Tolerance (FT) funktionen påslagen, detta har nu ändrats. För att detta ska fungera måste man konfigurera VMware Enhanced vMotion Cluster, då aktiveras möjligheten att låta DRS flytta de fel-toleranta virtuella maskinerna.

VMware EVC aktiveras via clusterinställningarna.