VMware funktioner “in action”

En del av de nya funktioner som lanserades med vSphere 5 i tisdags finns ny tillgängliga som filmer. För den som är intresserad är det nu bara att luta sig tillbaka i solstolen och spendera lite kvalitetstid tillsammans med VMware.

Demo Auto Deploy:
http://download3.vmware.com/media/flv/vSphereAutoDeploy.html

Demo vSphere Storage Appliance:
http://download3.vmware.com/media/flv/VSAResilience.html

Demo Storage Profile:
http://download3.vmware.com/media/flv/vSphereProfileDriven.html

Demo Storage DRS:
http://download3.vmware.com/media/flv/vSphereStorageDRS.html

Demo Web client:
http://download3.vmware.com/media/flv/vSphereWebClient.html

 

Den nya licensmodellen där RAM tilldelat till virtuella maskiner är en del av betalningsmodellen har skapat en del diskussion kring om vad som krävs för att vara rätt licensierad. Det är inte endast betal-varianterna som är påverkade av den nya modellen, även VMware Hypervisor (gratisversionen av ESXi) har fått ett “tak” – 8GB vRAM. Om taket är en hård begränsning (d.v.s. man kan inte starta fler VMs om de överskrider begränsningen) precis som Essentials och Essentials Plus ska jag låta vara osagt men jag hade blivit förvånad om det inte är så.

How much vRAM does a VMware vSphere Hypervisor license provide?
A vSphere Hypervisor license includes a vRAM entitlement of 8GB.