VMware vSphere 8 Update 3: Initial Availability

Den senaste uppdateringen av VMware vSphere, version 8 Update 3, har nu officiellt nått sin initiala Availability. Denna uppdatering lovar att leverera förbättrad prestanda, säkerhet och hanteringsfunktioner som gör det enklare för organisationer att driva och säkra sina applikationer både i molnet och på plats. Här är en sammanfattning av vad du kan förvänta dig av denna uppdatering.

Förbättrad Prestanda och Effektivitet

vSphere 8 U3 har introducerat flera nya funktioner som syftar till att superladda arbetsbelastningarnas prestanda och förbättra driftseffektiviteten. Några av de mest framstående förbättringarna inkluderar:

  1. Heterogena vGPU-profiler: Administratörer kan nu tilldela olika typer av applikationer till samma fysiska GPU, vilket minskar kostnader och förbättrar GPU-användningen.
  2. Förbättringar i Skyline Health Diagnostics: Integrering med vCenter gör det möjligt för administratörer att enkelt diagnostisera och lösa problem utan att behöva kontakta supporten, vilket sparar tid och ökar tillgängligheten​(VMware Blogs)​​ (VMware Blogs)​.

Säkerhetsförbättringar

Säkerheten i vSphere 8 U3 har också förstärkts med flera nya funktioner:

  1. Okta Federated Identity Management: Utökat stöd för Okta gör att administratörer kan logga in på både vCenter och NSX Manager med en enda autentisering, vilket ökar både effektivitet och säkerhet.
  2. Stöd för Fault Tolerance med vTPM: Säkerställer kontinuerlig tillgänglighet för virtuella maskiner som använder vTPM-moduler, vilket är avgörande för verksamhetskritiska miljöer​ (The Cloud Platform Tech Zone)​​ (VMware Blogs)​.

Nyheter inom Livscykelhantering

Livscykelhantering har också förbättrats i denna uppdatering med snabbare uppdateringar och mindre driftstopp:

  1. Quick Boot med TPM 2.0: Nu kan TPM 2.0 användas utan att behöva inaktiveras för Quick Boot, vilket minskar tiden för uppdateringar och eliminerar säkerhetsluckor under processen​ (VMware Blogs)​.

Slutord

vSphere 8 U3 representerar ett stort steg framåt för VMware med fokus på att förbättra prestanda, säkerhet och driftseffektivitet. Med dessa uppdateringar kan organisationer dra nytta av en stabilare och mer effektiv IT-infrastruktur, vilket stödjer både traditionella och moderna applikationer. För mer detaljerad information och för att ladda ner uppdateringen, besök VMwares officiella blogg och dokumentationssida​ (VMware Blogs)​​ (The Cloud Platform Tech Zone)​​ (VMware Blogs)​.