Nyheter i vSAN 8 Update 3

VMware har nyligen tillkännagett tillgängligheten av vSAN 8 Update 3, vilket innebär flera spännande uppdateringar för att förbättra funktionalitet, flexibilitet och skydd i moderna datacenter.

Flexibla topologier

En av de mest framträdande funktionerna i denna uppdatering är integrationen av utökade kluster för vSAN Express Storage Architecture inom VMware Cloud Foundation (VCF). Detta gör det möjligt för användare att sträcka ut en vSAN-kluster från en enskild datacenterplats till två platser inom VCF-plattformen, vilket ökar tillgängligheten och balanserar belastningen mellan olika sajter​ (VMware)​.

Förbättrad dataskydd

vSAN Data Protection för vSAN ESA erbjuder avancerade nivåer av dataskydd och flexibilitet med förbättrad hantering av snapshots. Administratörer kan enkelt skydda och återställa virtuella maskiner (VMs) från incidenter som oavsiktlig radering eller ransomware-attacker. Detta inkluderar skapande och hantering av oföränderliga snapshots från en enhetlig plattform, vilket förbättrar säkerheten och effektiviteten i datacentret​ (VMware)​​ (Virtualization Howto)​.

Nytt Express Storage Architecture

Den nya Express Storage Architecture (ESA) i vSAN 8 är designad för att optimalt utnyttja högpresterande lagringsenheter, vilket ger upp till fyra gånger bättre prestanda jämfört med tidigare versioner. ESA möjliggör också avancerad komprimering, vilket ger upp till fyra gånger bättre komprimeringseffektivitet, och stödjer nu fler filshares per kluster, vilket ökar flexibiliteten och skalbarheten​ (VMware Blogs)​​ (Virtualization Howto)​.

Anpassningsbar RAID-5

Med vSAN 8 Update 3 introducerar VMware en ny adaptiv RAID-5 felkorrigering som är mer intelligent och effektiv. Den anpassar sig automatiskt till klustrets storlek för att maximera både prestanda och dataskydd. Detta innebär att administratörer kan använda RAID-6 för ökad resiliens samtidigt som de behåller prestandanivåer motsvarande RAID-1​(Virtualization Howto)​.

Förbättringar inom kryptering och komprimering

Kryptering och komprimering i ESA sker nu i de övre lagren av vSAN-stacken, vilket minskar CPU-belastningen och nätverkstrafiken. Detta leder till förbättrad säkerhet och prestanda utan att kompromissa med dataskydd och effektivitet​(Virtualization Howto)​.

Med dessa uppdateringar fortsätter VMware att leverera innovativa lösningar som möter dagens och framtidens behov inom hyperkonvergerad infrastruktur. För mer information och detaljer om hur vSAN 8 Update 3 kan förbättra ditt datacenter, besök VMwareofficiella bloggar och tekniska dokumentation.