Chargeback för VMware

En sen länge efterlängtad funktion i VMware har nu släppts: Chargeback
Detta innebär att man kan mäta resursutnyttjande på varje virtuell maskin och fördela kostanden för VMwaremiljön. Chargeback funktioner för VMwares infrastruktur har tidigare bara funnits via tredje parts leverantörer men nu har alltså VMware själv släppt en funktion för detta.

Det är en webbaserad applikation (front-end) som kräver Internet Explorer 6.x eller 7.x. alternativt Mozilla Firefox 2 eller 3. Men den går även att integrera med vSphere client som en plug-in. I bakgrunden krävs även en SQL databas och vCenter server (både version 2.5 update 3 och version 4 stöds).

Installationen finns i 2 olika skepnader, dels en lokal installation på vCenter servern där chargeback tjänsterna startas automatiskt samt en del som består av en virtuell appliance som ska importeras och startas i VMwaremiljön – den virtuella appliancen är bara tänkt för evaluering av funktionen och fungerar därmed enbart med evalueringslicenser. Både kräver dock att det skapats en databas som kan användas av Chargeback.

När funktionen är i drift kan man ta fram kostnadsrapporter för ett tjugotal olika policies, några exempel:
• Fixed cost – avser de fasta kostanderna man har med infrastrukturen, de faktiska resurserna som används spelar ingen roll i detta fall.
• Actual Usage – denna policy baserar sina rapporter på de faktiska resurserna som har använts under perioden. Den totala kostnaden räknas ut med hjälp av den grundtaxa som angetts i kostandsmodellen.
• Reservation – detta är en kostnadsmodell som tar höjd för virtuella maskiner där man reserverat resurser. vCenter server tillåter bara CPU och minnesreservationer, dessa reserverade resurser tillsammans med övriga parametrar används för att räkna ut den totala kostnaden.

Man kan även ta fram jämförande rapporter baserade på olika policies. Rapporter tas fram manuellt eller schemalagda. Schemalagda rapporter kan även automatiskt mailas till fördefinierade epostkonto.

Licensmässigt kopplas en licens till en CPU i ESX servern.