Försäljning av VMware vSphere Enterprise licensen förlängs

En av de mest prisvärda licenserna från VMware för deras vSphere Enterprise edition. Vid lanseringen av vSphere i maj tidigare i år annonserades att Enterprise licensen skulle fasas ut och ersättas av antingen Advanced edition eller Enterprise Plus edition. En del funktioner från Enterprise flyttades ner till Advanced, exempelvis VMotion, medan andra funktioner flyttades upp i Enterprise Plus, exempelvis DRS och Storage VMotion. Försäljningen av Enterprise licensen skulle upphöra den 15 december.

Nu har VMware ändrat sig tack vare påtryckningar från många kunder. Enterprise licensen kommer även efter den 15 december att finnas tillgänglig att köpa. Än så länge har man inte annonserat ett nytt slutdatum så man får väl anta att licensen finns kvar ett bra tag framöver.