En närmare titt på VMware vCloud Hybrid Service i praktiken

VMware vCloud Hybrid Service finns som tidigare nämnts nu i ett Europeiskt datacenter. Men hur ser det ut i praktiken då man använder det?
Jag tänkte visa ganska kort hur enkelt det är att komma igång med vCloud Hybrid Service och integrerar management i din befintliga VMware Web Client. Man behöver naturligtvis inte använda Web Client om man inte vill, man kan managera allt direkt ifrån vCloud Hybrid Service dashboarden om man vill.

Starten blir (förutom att först skapa ett konto i vCloud Hybrid Service) att öppna upp VMware Web Client. I Web Client finns en knapp, i bilden här under finns den längst ut till höger, som heter vCloud Hybrid Service installer. Den klickar man på för att installera vCHS plugin, värt att notera är att du måste ha senaste versionen av vCenter annars måste man hämta och installera pluginen manuellt vilket man även kan göra om problem uppstår med den automatiska installationen.

(Bild saknas)

Klicka på länken längst ner på sidan ”Install vCloud Hybrid Service Plugin” under Basic Tasks.

(Bild saknas)

Ange inläggningsuppgifter för ditt konto till MyVMware för att hämta vCHS plugin.

(Bild saknas)

Därefter hämtas och installeras pluginet.

(Bild saknas)

När installationen är klar ombeds du logga ut och därefter logga in igen för att aktivera pluginet.

(Bild saknas)

Nu har man fått upp den ”riktiga” vCloud Hybrid Service länken i Web Client, så installationsdelen är klar men ingen konfiguration är gjord än. Så nästa steg är att klicka på vCHS länken.

(Bild saknas)

Sidan man får upp visar att pluginet är installerat och är uppdaterat.

(Bild saknas)

Klicka på vCloud Hybrid Service Home länken ut i vänstersidan, man får då upp en Actions box i huvudfönstret till höger där ett av de tillgängliga valen är Register vCloud Hybrid Service account. Man man kan även härifrån registrera ett nytt konto om man inte gjort det tidigare.

(Bild saknas)

När man registrerat sitt vCHS konto visas den miljö man har tillgång till i vCloud Hybrid Service. Om man klickar på något av sina Datacenter i listan så kommer man vidare till nästa steg.

(Bild saknas)

De virtuella maskiner och vApps som man har rättighet till visas om man redan skapat några via vCHS Dashboard.

(Bild saknas)

Härifrån man man managera sina virtuella maskiner som vanligt, starta, stoppa dom osv.

(Bild saknas)

Vill man skapa virtuella maskiner från vCHS Dashboard logga man in med sitt vCHS konto på vchs.vmware.com.

(Bild saknas)

Man kan sen skapa nya vApps och virtuella maskiner från färdiga templates om man önskar, det finns färdiga templates för både linux och microsoft VMs att nyttja. Alla virtuella maskiner man skapar hamnar under My Virtual Machines.

(Bild saknas)

Nästa steg man kan ta är att flytta virtuella maskiner mellan den interna miljön i det egna datacentret och vCloud Hybrid Service. Man behöver då installera och konfigurera vCloud Connector, därefter kan man flytta virtuella maskiner åt vilken riktning man vill: Från egna datacentret ut till vCloud Hybrid Service eller från vCloud Hybrid Service in till det egna datacentret.

(Bild saknas)