Därför är backup ointressant!

Rubriken är kanske lite provokativ och till viss del missvisande. Mitt syfte med detta blogginlägg är inte att förringa eller förkasta behovet av en fungerande backup. Säkerhetskopiering av data har även fortsättningsvis i högsta grad en viktig roll i ett datacenter men när man talar om backup så är det inte backupen i sig som de facto är viktig utan det är återställning som är det intressanta! Det är vad som verkligen betyder nåt.

Det finns mängder av tillverkare som gör mer eller mindre bra backupprogram, det som skiljer är hur man återställer data. Den som jag vill lyfta fram i sammanhanget som en av de verkligt kompetenta backup/återställningsprogrammen är Veeam Backup & Replication. Produkten är inriktad uteslutande mot virtuella miljöer – det vill säga den är ämnad att backa upp Microsoft Hyper-v eller VMware vSphere/vCloud miljöer och inget annat.

Så varför är då backup ointressant? Jo, de allra flesta backupprogram kan göra en hyfsad backup av virtuella maskiner och allt ser ut att vara OK, loggar visar att backupen har genomförts enligt schema och resultatet var lyckat. Där Veeam Backup & Replication sticker ut är just förmågan att se till att när du behöver återställa så kan du faktiskt lita på att det som ser ut att vara OK i loggar faktiskt också kan användas när du behöver dem som mest.

Ur ett backuphänseende är steg ett att när backupen väl är genomförd som måste vi säkerställa att den faktiskt är intakt och möjlig att använda i framtiden vid behov. I Veeam Backup & Replication finns en funktion för att säkerställa att den backup vi precis gjort är användbar, funktionen heter SureBackup och har flera olika sätt att verifiera de virtuella maskinerna. Med SureBackup startas virtuella maskiner upp direkt ifrån de komprimerade backupfilerna, det vill säga man behöver inte återställa en virtuella maskin till ett datastore först – vi öppnar den virtuella maskinens vmdk-/vhd(x)-filer direkt ifrån en komprimerad/deduplicerad backupfil. Veeam använder något de kallar för vPower för att åstadkomma detta. Vad man mer kan nyttja vPower till kan du läsa om här.

(Bild saknas)

När man startat upp den virtuella maskinen från backupdisken så kan man utföra tester mot den för att verifiera att den fungerar, vi kan kontrollera att den virtuella maskinen fungerar med hjälp av VMware Tools inbyggda funktion heartbeat som skickar ”jag lever”-signaler till hosten, därefter kan man göra en ping-test för att säkerställa att den är nåbar via nätverket. Därefter kan man kontrollera att specifika tjänster är igång i den virtuella maskinen, exempelvis kontrollerar man att man får svar på port 25 om det är en mailserver man verifierar. Som ett sista steg kan man till och med verifiera varenda block som skrivits till backupdisken, en CRC check.

Dessa tester genomförs automatiskt via ett speciellt jobb om man önskar, ingen manuell inblandning behövs. Eftersom det är produktions VMs som testas så skapar man ett virtuellt lab som är avskiljt från produktionsmiljön för att ta bort risken att man påverkar produktionsmiljön med exempelvis dubbla IP-adresser eller FQDN. Så när dagen kommer då du behöver återställa en virtuell maskin så vet du att den fungerar. Och självklart förändras inte backupfilerna när dessa testar utförs, backupfilerna är intakta och oförändrade.

(Bild saknas)

Steg 2 är alltså då vi faktiskt behöver återställa en virtuell maskin. Här skiner också Veeam Backup & Replication starkare än solen, när krisen är ett faktum så handlar det om att återställa själva funktionen den virtuella maskinen tillhandahåller så fort som möjligt. En annan funktion vi har tillgänglig tack vare vPower är möjlighet till att starta virtuella maskiner direkt via funktionen Instant VM Recovery från backupfilen på backupdisken.

Vad är betydelse för detta? Jo, vi behöver inte först återställa vmdk-filen (som ju kan väldigt stor, kanske till och med flera TB stor) till den primära lagringsmiljön som kan ta väldigt lång tid. Med hjälp av Instant VM Recovery och vPower kan vi se till att användarna kommer åt funktionen inom loppet av några få minuter. På sikt vill man förmodligen flytta över den virtuella maskinen till den primära lagringsmiljön, det kan man göra exempelvis med hjälp av Storage vMotion och då krävs ingen ytterligare nertid för funktionen. Saknar men licenser eller möjlighet för Storage vMotion kan man med kortare nertid (tidsmässigt ungefär som en omstart av den virtuella maskinen) flytta funktionen med hjälp av Veeams funktion Quick Migration.

Naturligtvis går det även att återställa hela den virtuella maskinen direkt till den primära lagringsmiljön om man vill. Med hjälp av densamma backupjobb kan man inte bara återställa hela virtuella maskiner, man kan återställa enskilda filer inuti den virtuella maskinen, man kan till och med återställa enskilda objekt för applikationer inuti en virtuell maskin exempelvis Exchange eller Active Directory via speciella guider som hjälper till att förenkla processen – en funktionen som kallas Application Item Recovery.

Så för att summera, backup är extremt viktigt fortfarande men magin uppstår då man behöver använda den: Verifierat, enkelt, snabbt…. Varje gång.

Vill du veta mer om hur Veeam Backup & Replication fungerar? Kontakta oss!
Viridis IT är Guld partner med Veeam och har dessutom en av Sveriges få officiella Veeam Instruktörer.