vCloud Hybrid Service plugin installeras inte i vSphere Web Client

I VMware managementverktyg vSphere Web Client finns möjlighet att installera en vCHS plugin för att kunna managera virtuella maskiner som finns i vCloud Hybrid Services direkt ifrån Web Client. Det är ett enkelt förfarande att installera vCHS pluginen i Web Client, räcker normalt med att man klickar på en länk i Web Client enligt nedan och följer instruktionerna som dyker upp.

(Bild saknas)

(Bild saknas)

Om det mot förmodan inte skulle fungera kan man åtgärda problemet på följande sätt:

 1. Logga in på servern där din vSphere Web Client och vCenter server instans är installerade och gör följande: Kopiera in och packa upp filen vchsplugin-installer-1.0.0_GA.zip (hämtas här) till en katalog på maskinen, till exempel /opt/vmware/scripts/vchspluginscript. Säkerställ att katalogen som innehåller scriptet har execute rättigheter.
 2. Byt katalog till bin katalogen som innehåller installations scriptet, till exempel /opt/vmware/scripts/vchspluginscript/bin och kör skriptet. Om du använder vCenter Server Appliance, kör ”sh vchsPluginInstall.sh”. Om du använder vCenter Server i Windows, kör ”vchsPluginInstall.bat”.
 3. Svara på det frågor som skriptet ställer:
  (a.) Skriv Yes för att godkänna End User License Agreement.
  (b.) Välj 1 för att registrera vCHS plugin.
  (c.) Ange URL till vCenter servern, använd formatet https://IPadress_eller_FQDN_till_vCenter, och ange ett namn och lösenord med rättigheter i vCenter servern.
  (d.) Vid kommandoprompten för installationskatalogen för vSphere Web Client, ange sökvägen till vSphere Web Client.
  På vCenter Server Appliance är sökvägen normalt
     /usr/lib/vmware-vsphere-client.
  På vCenter Server för Windows är sökvägen normalt
     C:\Program Files\VMware\Infrastructure\vSphereWebClient.
  (e.) Man har 2 val för att hämta pluginen. Man kan antingen ladda ner zip-filen som innehåller pluginen manuellt och specificera rätt sökväg, eller så kan man skriva in
  länken och låta skriptet hämta pluginen. Skriv Yes eller No baserat på vilket val du vill göra. Om man hämtar pluginen manuellt:
  – Ange hela sökvägen till zip-filen med pluginen som du hämtat och kopierat in på maskinen. Om man inte hämtat pluginen manuellt:
  – Ange sökvägen där pluginen ska sparas.
  – Ange URL där pluginen ska hämtas från.
  – Ange proxy server information om det behövs.
  Om proxy servern kräver autenticering, ange användranamn och lösenord.
 4. Innan man använder pluginen så måste man hämta ett SSL certifikat från vCloud Hybrid Services endpoint (https://vchs.vmware.com) och importera det till trusted keystore på vSphere Web Client. Om du hämtat certifikatet redan, skriv Yes och ange alias namnet som användes vid importen av certifikatet. Om du inte har importerat certifikatet, skriv No. Kom ihåg att importera certifikatet manuellt senare, detta krävs för att kunna använda pluginet.
 5. Installationsskriptet startar om vSphere Web Client servern och lägger därefter till vCloud Hybrid Services pluginet till vSphere Web Client.

För att avregistrera pluginet, kör skriptet och skriv 2 för att välja Unregister Plugin. Du behöver ange vCenter URL och sökvägen till vSphere Web Client installationskatalogen enligt ovan.