VMworld 2012 keynote #2

Andra dagens startas av Steve Herrod som sammanfattar hur marknaden och trenderna ser ut för tillfället.

Post-pc eran kommer i framtiden men pc:n kommer att leva i många år framöver men den tydligaste trenden är multi-device. Ett initiativ som är viktigt är att transformera applikationer till tjänster. Användarna har många olika enheter som man vill komma åt samma information från. Så VDI är en lösning som är viktig för VMware. View är VMwares lösning för detta tillsammans med Mirage som är ett uppköp man gjort som kan stärka budskapet runt VDI.

Mirage används för att se till att anändaren alltid har tillgång till samma upplevelse och information oavsett ilken enhet man kör från. Den kan användas för att göra in-place, no touch, upgrade från exempelvis Windows XP till Windows 7, synka infomation från View och göra upplevelsen enhetlig oavsett om man ansluter från tablets, Mac eller PC.
Se youtube klipp på Mirage demon.

För att hantera anslutningar krävs en broker och här har VMware Horizon suite som kan hantera både applikationer och desktops. Project Octopus, dropbox liknande funktionalitet för att synka dokument och filer mellan enheter, har integrerats i Horizon.

En nyhet är att man kan integrera bland annat Citrix XenApp publicerade applikationer i Horizon.

Horizon Suite finns för tillfället i alfa, beta kommer i slutet av året, det ser ut som en riktigt intressant lösning.

Horizon mobile gör det möjligt att hantera applikationer för Android och iOS. Applikationer som hanteras på detta sätt skyddar data på telefonen, informationen krypteras exempelvis. Inbyggt finns även skydd så att man inte kan kopiera information mellan applikationer som hanteras av Horizon mobile och övriga applikationer på din iPhone.

http://www.vmware.com/company/news/releases/vmw-vmworld-enduser-082812.html