Veeam lanserar återställningshjälp för Active Directory och SQL

Veeam har via produkten Backup & Replication redan idag 2 stycken wizard-drivna hjälpmedel för att väldigt enkelt kunna återställa objekt till Micorsoft Exchange eller Sharepoint. Man behöver inte sätta upp eller konfigurerar någon komplex återställningsmiljö utan man kan direkt från backupfilerna återställa enskilda objekt rakt in i produktionsmiljön om man vill, om man inte kan eller har möjlighet att återställa direkt till produktionsmiljön på grund av interna policies eller liknande i miljön kan man istället plocka ut mail och vidarebefordra dom i ett nytt mail alternativt exportera dom till en pst-fil. Denna möjlighet finns alltså redan idag för Veeam Backup & Replication 7.0.

I version 8, som lanseras inom kort, introducerar Veeam nu samma koncept som ovan fast för Active Directory och SQL objekt. Återställning av objekt från Microsoft Active Directory görs via en Explorer där man enkelt kan leta upp rätt objekt.

(Bild saknas)

Man har alltså möjlighet att omedelbart återställla enstaka Active Directory objekt, hela kataloger, OU, användarkonto och maskin lösenord. Om du någonsin oavsiktligt råkat ta bort ett servicekonto eller behöver ändra lösenord på alla servrar som använder det kontot så vet du hur omständigt det är. Veeam Explorer for Microsoft Active Directory gör det enkelt!

Om man istället vill återställa Microsoft SQL objekt ser det ut så här istället:

(Bild saknas)