VMware vCenter 5.5 startar inte efter omstart

Efter en serverkrasch vägrade VMware vCenter starta igen automatiskt efter uppstart av servern. Vid närmare kontroll visar det sig att några tjänster inte startat som planerat nämligen VMware VirtualCenter Server och VMware VirtualCenter Management Webservices bland annat. Dessutom är inte heller VMware Inventory Service igång. Ingen av tjänsterna går att starta manuellt förutom VMware vSphere Profile-Driven Storage Service som också var stoppad.

Event ID 1000 loggas i eventloggen varje gång man försöker start VMware VirtualCenter tjänsten manuellt i applikationsloggen och Event ID 7024 loggas i Systemloggen. Omstart av tjänsterna i korrekt ordning  verkar heller inte lösa problemet.

Det verkar vara ett problem relaterat till inloggning vid första anblicken, Identity Managment Service och Secure Token Service stängs ner och startas om (Identity Management Service startas först sen STS). Ingen lycka… Dags att kontrollera vpxd.log lite noggrannare och se om där kan finnas några ledtrådar.

I vpxd.log loggas fel relaterade till databasen:

[00312 error 'utilvpxdVdb'] [VpxdVdb::SetDBType] Encountered login error. Subsequent connection attempt failed: 28000

Dags att testa ODBC kopplingen alltså, vid testinloggning via ODBC managern så får man fel:

Microsoft SQL Server Native Client Version 10.50.2500
Running connectivity tests…
Attempting connection [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Login failed for user ‘VCENTER\Administrator’. [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]Cannot open database ”VIM_VCDB” requested by the login. The login failed.
TESTS FAILED!

Så uppenbarligen något problem med inloggning mot databasen.

När man öppnar databasen i SQL Server Management Studio så är databasen märkt med en gul varningstriangel och ett förtydligande i form av texten ”Suspect”. En reperation av databasen senare och VMware VirtualCenter Server tjänsten startar som den ska och vi är tillbaks till en fungerande miljö.