Veeam Backup & Replication v7 – Frågor & Svar

För ett tag sedan gjorde Veeam sin senaste inkarnation av sitt backupverktyg, Backup & Replication, tillgängligt för nedladdning/användning. Veeam Backup & Replication har många olika användningsområde för att säkerställa din virtuella miljö – oavsett om den är baserad på VMware vSphere eller Microsoft Hyper-v. Verktyget kan bland annat ta backup av dina virtuella maskiner till disk eller tape, replikera virtuella maskiner mellan olika hostar/siter, verifiera att backupen faktiskt lyckats genom att starta upp virtuella maskiner från backup.

(Bild saknas)

Det finns en hel del frågeställningar, av olika natur, som kan vara berättigade i sammanhanget. Här nedan går vi igenom några av dom.

Licenser

F: Hur licensieras produkten?

S: Per fysisk CPU socket på ”ursprungs-hosten” (där de virtuella maskinerna du vill skydda finns). Mål-hosten, dit du säkerhetskopierar/replikerar virtuella maskiner, behöver inte licenseras. Hostar som hanterar virtuella maskiner som inte säkerhetskopieras behöver heller inte licensieras, inte ens om de är med i samma kluster.

F: Är licensen kopplad till hur många kärnor CPU:n har?

S: Nej, priset är samma oavsett hur många kärnor CPU:n har. Licens priser baserad på CPU kärnor försvann med den nya licensmodellen som började gälla 1 juli 2013.

F: Är några av komponenterna licensierade separat? Exempelvis Enterprise Manager, backup servrar, backup proxy servrar, backup repositories, WAN acceleratorer, tape libraries.

S: Nej, de är inte licensierad separat. Du kan installera så många av de komponenterna som är relevanta för din miljö.

F: Hur håller man reda på licensierade sockets på olika hypervisors (vSphere eller Hyper-v), är det en gemensam pool?

S: Nej, varje hypervisor har sin egen socket beräkning i licensfilen

F: Är det olika priser per socket beroende på vilken hypervisor man använder?

S: Nej, det är samma pris oavsett hypervisor

F: Kan jag byta mina licensierade sockets från en hypervisor till en annan?

S: Ja, du kan göra det närsomhelst genom att kontakta din säljkontakt. Bytet är tillgängligt kostnadsfritt. Som en del i processen kommer du även att få en temporär licensnyckel vilket innebär att båda dina hypervisor miljöer är licensierade parallellt på samma backup server. Licensen är kostnadsfri, giltig i 3 månader och kan förlängas vid behov (dock endast för stora miljöer). Teknisk support inkluderas även kostnadsfritt under tiden den temporära licensen är giltig.

F: Kan jag installera flera v7 backupservrar på flera siter och använda samma licensfil?

S: Du kan installera hur många backupservrar du vill med samma licensfil så länge den faktiska socket användningen över alla backupservrar inte överstiger det licensierad antalet. För att säkerställa efterföljelse rekommenderar vi att ni använder Veeam Backup Enterprise Manager som tillhandahåller central licenshantering. Enterprise Manager rapporterar det faktiska antalet sockets som används över alla backup servrar och kan dessutom användas för att lägga till den nya v7 licensfilen till alla anslutna backup servrar.

F: Kan jag bland olika produkt editioner i samma miljö?

S: Nej, det måste vara samma license edition

F: När exakt räknas host sockets av mot poolen av licenser?

S: När första backup-, replikerings- eller kopieringsjobbet körs på en host

F: Jag har tagit bort någon host från min miljö, kan jag få tillbaka licensen till min licenspool?

S: Ja, öppna license management rutan i huvudfönstret, välj host och klick på Revoke

Uppgradering: Licenser

F: Jag är en befintlig kund som kör version 6.x. Behöver jag en ny licensfil för att installera v7?

S: Ja, du behöver tillgång till en ny licensfil för version 7.x. Din nuvarande licensfil kommer inte att fungera.

F: Är v7 en kostnadsfri uppgradering från äldre versioner?

S: Alla uppgraderingar från Veeam är kostnadsfria förutsatt att du har giltigt underhållsavtal. Alla nya licenser inkluderar 1 års underhållsavtal. Om du köpte Backup & Replication för mer än 1 år sedan men förlängde inte underhållsavtalet behöver hantera detta via din säljkontakt för att köpa till nytt underhållsavtal, inklusive tiden du saknat avtal.

F: Jag är en nuvarande kund med underhållsavtal, hur får jag tag i den nya licensfilen för v7?

S: Använd License Management Portal på nedladdningssida för produkten (under My Account) för att få den nya licensfilen, eller maila till licensing@veeam.com för hjälp. Om du väljer att maila så svarstiderna var lite längre i samband med att nya produkter har gjorts tillgängliga.

F: Vilken v7 produkt edition får jag när jag uppgraderar från version 6.x?

S: Samma produkt edition som du använder idag med v6 (Standard eller Enterprise). Ytterligare så kan alla Enterprise-edition kunder som hade aktivt underhållsavtal per den 1:a juli 2013 begära en kostnadsfri uppgradering till Enterprise Plus. Den kostnadsfria uppgraderingen måste begäras senast 1 november. Uppgradering av licensen till Enterprise Plus kommer att innebära ökade kostnader för underhållsavtal med början vid nästa förlängningstillfälle då dessa beräknas på licensens listpris.

F: Vad är skillnaden på funktioner mellan Standard, Enterprise och Enterprise Plus editionerna? Är det några nya skillnader jämfört med version 6?

S: Inga befintliga funktioner har tagits bort från någon av editionerna. De allra flesta nya funktionerna är tillgängliga redan i Standard edition. Några få nya funktioner är tillgängliga endast i Enterprise eller Enterprise Plus editionerna. Vänligen kontrollera Veeam Backup & Replication Edition Comparison dokumentet som finns på produkt sidan under Resources-fliken på Veeam hemsida.

Uppgradering: Teknisk

F: Behöver jag göra en ren installation eller kan jag uppgradera min befintliga Backup & Replication miljö till version 7?

S: Veeam supporterar in-place uppgraderingar från version 6.0, 6.1 eller 6.5 (oavsett patchnivå). Om du använder äldre versioner vänligen kontakta Veeams support för instruktioner och hjälp med en uppgradering.

F: Hur uppgraderar jag till version 7.0?

S: Uppgraderingsprocessen är väldigt enkel och rättfram. Se till att det inte finns några aktiva backup- eller återställningsjobb och kör sedan installationsprogrammet för version 7 på din backupserver. Då installationen är slutförd, starta Backup & Replication och följ instruktionerna i Upgrade Wizard så uppgraderas alla kvarvarande komponenter automatiskt. För en mer detaljerad steg-för-steg anvisning, läs igenom Upgrade sektionen i Release Notes dokumentet.

F: Kommer mina jobb och inställningar att bibehållas vid en uppgradering?

S: Ja, alla dina jobb och inställningar kommer att bevaras. Detta betyder också att några nya funktioner (parallell processing, nya kompressions nivåer) inte kommer att användas som standard, du måste manuellt aktivera dessa funktioner om så önskas. Detta för att säkerställa att produkten uppträder på samma sätt även efter en uppgradering.

F: Vilken Backup & Replication version kan jag uppgradera till version 7.0?

S: Du måste köra version 6.0, 6.1 eller 6.5 (oavsett patch nivå)

F: Stödjer version 7.0 av backup servern både 32-bitars och 64-bitars OS?

S: Version 7.0 backup server stödjer endast 64-bitars OS. Om din 6.x backupserver kör 32-bitars OS måste denna migreras till 64-bitars OS innan en uppgradering görs. Du kan använda verktyget för konfigurations backup (finns tillgängligt version 6.5) för att enkelt migrera dina 6.5 backup servrar till den nya hosten innan en uppgradering genomförs.

F: Supporterar version 7.0 backup proxies och backup repositories både 32- och 64-bits OS?

S: Ja, i betydelsen att du kan låta dina backup proxies och backup repositories intakta. Men Veeam rekommenderar att använda 64-bitars servrar för backup repositories då dessa supporterar större backupstorlekar.

F: Kan version 7.0 och tidigare versioner vara installerade på samma server?

S: Nej, men man kan däremot använda olika versioner parallellt på skilda server och ända behandla samma virtuella maskiner utan problem (så länge jobben inte överlappar). Det är så de flesta kunder väljer att göra Proof of Concept vid nya versioner innan man uppgraderar produktionsmiljön.

F: Kan Enterprise Manager 7.0 hämta data från Veeam Backup & Replication 6.x servrar?

S: Ja

F: Kan jag återställa backuper gjorda med en tidigare version än 7.0?

S: Ja, version 7.0 kan återställa backuper gjorda med alla version av Veeam Backup & Replication med start från version 1.0

Systemkrav

F: Vad är systemkraven och supporterade konfigurationer för de olika komponenterna och för skyddade virtuella maskinerna?

S: Detta finns i System Requirements sektionen i Release Notes dokumentet som finns tillgänglig på Veeams nedladdningssida och på Product sidan under Resources fliken. Utöver detta så finns plattformsspecifika FAQ:er för mer specifik information

F: Är Veeam Backup & Replication supporterat att köra i en virtuell maskin?

S: Ja

F: Är Veeam Backup & Replication tillgängligt som en linux-baserad virtuell appliance?

S: Nej, Veeam Backup & Replication måste installeras på Microsoft Windows.

F: Vilka fördelar finns att använda 64-bitars OS för Backup & Replication komponenter som supporterar både 32- och 64-bitars OS?

S: För backup repositories stödjer 64-bitar OS mycket större backupfiler. Det finns ingen fördel att köra backup proxies med 64-bitas OS i dagsläget, däremot kommer VMware vSphere 5.5 support kräva 64-bitars backup proxy servrar.