VMware vSphere 5.1 licenser

När nu VMware har lanserat sin senaste version av vSphere, som är 5.1, är det några förändringar som gjorts på licens-sidan.

I nästan alla bundlingar, det vill säga Essentials Plus och alla Acceleration kit, ingår numera VMwares appliance för virtuellt SAN (vSphere Storage Appliance) och dessutom ingår även funktionen för att replikera virtuella maskiner mellan hostar (vSphere Replication) också. En annan förändring är att backup funktionen som tidigare gick under namnet Data Recovery har ersatts av en nyutvecklad backupappliance vid namn Data Protection. Data Protection är en lösning utvecklad av VMware tillsammans med EMC som bygger i grunden på Avamar teknologi.

Vad gäller fristående licenser har det tillkommit en variant vilket innebär att det finns totalt 4 stycken att välja mellan:

  • Standard
  • Standard with Operations Management
  • Enterprise
  • Enterpris Plus

Skillnaden mellan Standard och Standard with Operations Managment är att i den senare ingår vCenter Operations Management Suite Advanced samt vCenter Protect.

I samtliga fristående licenser (från Standard upp till Enterprise Plus) ingår:

  • vSphere Replication
  • Fault Tolerance
  • Storage vMotion

Och som säkert ingen missat vid det här laget så har VMware valt att slopa vRam licensering dessutom har man tagit bort begränsning på antal kärnor per CPU, detta innebär att det enda man behöver ta hänsyn till är hur många CPU sockets hostarna har!

För att kunna skapa de allra största virtuella maksinerna (tilldela 64 vCPU) krävs Enterprise Plus, med Enterprise kan man tilldela 32 vCPU och alla övriga licenser tillåter 8 vCPU per virtuell maskin.

För mer information:

http://www.vmware.com/files/pdf/vsphere_pricing.pdf