ESXi som en virtuell maskin i din test/labbmiljö?

Är du som jag fullständigt uppslukad av VMwares olika produkter? Så pass mycket att du till och med har en labb miljö hemma eller på kontoret där du provar olika produkter i en ”skyddad” miljö? I så fall har jag goda nyheter till dig!

Jag brukar sätta upp några ESXi hostar som virtuella maskiner som därefter skapar ett kluster som jag sedan kan labba med VMware View, Operations Manger, SRM, vCloud Director och så vidare utan att påverka något annat. Oavsett om du kör din labb miljö direkt ovanpå vSpheremiljön eller via vCloud Director kan du få en isolerad labbmiljö. Det finns lite olika vägar för att sätta upp labbmiljön beroende på hur automatiserat man vill ha det; Från att göra alla installationer manuellt till att gå via templates och till att använda utomstående lösningar som exempelvis AutoLab och Ultimate Deployment Appliance.

Man kan exempelvis lägga de olika labbmiljöerna (View, vCloud, vSphere osv) i olika vApps som innehåller alla komponenter exemeplvis minst 2 hostar, vCenter Server, NAS server, Domänkontrollant. Fördelen med en vApp är att du startar alla komponenterna i rätt ordning och man behöver bara starta vAppen, inte de olika virtuella maskinerna individuellt. Problemet uppstår däremot när man ska stänga ner vAppen, nedstängningen utförs med hjälp av VMware tools om man vill ha en ”clean” shutdown. Saknas VMware tools får man nöja sig med att den virtuella maskinen gör en poweroff. Nu har dock VMware släppt en ny fling, en fling är ett verktyg som kan användas osupporterat för att förenkla olika funktioner, som faktist gör det möjligt att installera (valda delar av) VMware tools i en ESXi-host och därmed gör det möjligt attt stänga ner en virtuell maskin på ett korrekt sätt.

Hur går man då tillväga för att installera VMware tools i ESXi hosten? Det är bara att följa instruktionerna här under:

Instructions

VMware Tools for Nested ESXi can be installed on any ESXi 5.x guest. This Fling is packaged as a VIB that can be installed using the esxcli command from the guest’s ESXi shell (which can be enabled in the DCUI under Troubleshooting Options).

There are two methods in which you can install the VIB:

Option 1 – Download VIB and upload to an ESXi datastore:

Download http://download3.vmware.com/software/vmw-tools/esxi_tools_for_guests/esx-tools-for-esxi-9.7.0-0.0.00000.i386.vib and upload to an ESXi datastore

esxcli software vib install -v /vmfs/volumes/[DATASTORE]/esx-tools-for-esxi-9.7.0-0.0.00000.i386.vib -f

Option 2 – Install directly from VMware.com (requires internet access from ESXi host):

esxcli software vib install -v http://download3.vmware.com/software/vmw-tools/esxi_tools_for_guests/esx-tools-for-esxi-9.7.0-0.0.00000.i386.vib -f

To uninstall the VIB:

esxcli software vib remove -n esx-tools-for-esxi

Länkar:
AutoLab: http://www.labguides.com/autolab
Ultimate Deployment Appliance: http://www.ultimatedeployment.org/
VMware tools for nested ESXi: http://labs.vmware.com/flings/vmware-tools-for-nested-esxi