VMware vSphere 5.5 felmeddelande: Quick stats on ”host” is not up-to-date

Under vissa förhållande kan man i vCenter få ett felmeddelande på någon host som meddelar att Quick stat on <host> is not up-to-date. Meddelandet syns oavsett om man ansluter via vSphere client eller Web client mot vCenter Server, däremot får man inte meddelandet om man ansluter direkt mot en host. Det är ett känt problem i vCenter Server 5.5 och för att lösa det krävs att man ändrar i konfigurationsfilen för vCenter, vpxd.cfg.

(Bild saknas)

Börjar med att göra en kopia/backup av vpxd.cfg-filen. Om du kör vCenter Server från Windows hittar du filen i:


C:\ProgramData\VMware\VMware VirtualCenter\

och använder du vCenter Server Appliance finns filen i:

/etc/vmware-vpx/

Öppna sedan vpxd.cfg i din favorit text editor (notepad eller VI) och lägg till nedanstående text någonstans mellan … taggarna:

<quickStats>
<HostStatsCheck>false</HostStatsCheck>
<ConfigIssues>false</ConfigIssues>
</quickStats>

Spara filen och avsluta texteditorn. Därefter startar du om vCenter Server tjänsterna och då är felmeddelandet borta.